Skupština Srbija: I pored digitalizacije mnaipulacije sa biračkim spiskovima moguće

Skupština Srbija: I pored digitalizacije mnaipulacije sa biračkim spiskovima moguće

06/03/2019 Off By BERB

Ranka Čičak

Pošto u Skupštini više nema opozicije. Jedno uznemirenje uneli su danas Radikali. Vjerica Radeta sumnja da je rok 24 časa da se prijavi centralnom registru smrt nekog čoveka napravljen zbog izbornih manipulacija:

– Kakav je to napredak u digitalizaciji ako Ana Brnabić kaže da treba da prođe 24 časa od momenta smrti do trenutka upisivanja tog podatka u jedinstveni birački spisak. Da li je moguće da ne postoji program koji bi se jednim klikom u birački spisak unela činjenica o smrti čoveka. Mi sada treba da verujemo da to možda neće biti zloupotrebljeno. Ali hoće zato je i ostavljen trok od 24 časa da se pokupi broj mrtvih radi manipulacije u glasanju. Kako vam je transparentan birački spisak? Ja mogu da proverim za sebe. Ali kako da proverim za komšiju ili rođaka za kojeg znam da je umro da li je upisan među one koji treba da glasaju. Vi se krijete iza zaštite podataka o ličnosti, a u isto vreme danas u Srbiji svako svakoga može da legitimiše pa čak i kontrolori u javnom prevozu.♦