Muzej savremene umetnosti: Na putu oko sveta – Umetnost iz Nemačke

Muzej savremene umetnosti: Na putu oko sveta – Umetnost iz Nemačke

14/02/2019 Off By BERB

U okviru pratećeg programa izložbe Na putu oko sveta – Umetnost iz Nemačke, danas, 14. februar u 17. časova. u Muzeju savremene umetnosti, organizovano je stručno vođenje kroz izložbu koje će održati prof. dr Ješa Denegri, dugogodišnji kustos Muzeja i Žaklina Ratković, kustos izložbe iz Muzeja.

Tokom svoje izložbene prakse, Muzej savremene umetnosti je priređivao monografske, studijske, tematske i problemske izložbe značajnih inostranih stvaralaca i predstavljao razvoj važnih svetskih tokova u polju umetnosti. Tokom proteklih pedeset godina rada Muzeja, saradnja sa partnerima iz Nemačke obuhvatila je više od dvadeset izložbi. Počevši od 1967. godine, već druge godine po otvaranju Muzeja, održana je izložba Umetnost savezne Republike Nemačke na kojoj su bila zastupljena dela umetnika kao što su Jozef Bojs, Oto Pine, Gerhard Rihter, a potom je izložbena politika Muzeja obuhvatila pojave kao što su Plavi jahač (1976), Bauhaus (1981), Remek dela nemačkog ekspresionizma (1982), Jozef Bojs (1991), Maks Ernst (2004) i druge. Tokom rekonstrukcije zgrade Muzej je takođe imao aktivnu izložbenu delatnost, organizovane su izložbe Miše Kubala (2012) i Zigmara Polkea (2014).

Izložba Na putu oko sveta. Umetnost iz Nemačke, organizovana u saradnji sa Goethe-Institutom iz Beograda, predstavlja dela iz kolekcije Instituta za međunarodne odnose u kulturi (ifa), i pokazuje specifičnu istoriju umetnosti nastalu u Nemačkoj od kasnih četrdesetih godina prošlog veka pa do danas. Na izložbi je predstavljeno oko tristotine radova, od oko stotinu umetnika, među kojima su: Vili Baumajster, Bernd i Hila Beher, Sibile Bergeman, Jozef Bojs, Arno Fišer, Katarina Frič, Iza Gencken, Herman Glekner, Andreas Gurski, Hana Heh, Rebeka Horn, Barbara Klem, Norbert Krike, Nam Džun Pajk, Oto Pine, Zigmar Polke, Gerhard Rihter, Klaus Rinke, Julijan Reder, Diter Rot, Emil Šumaher, Katarina Ziverding, Volfgang Tilmans, Ginter Iker, Volf Fostel, Vols i drugi.♦