APR: Najuspešni u 2017 – bivši gubitaš – Petrohemija Pančevo

APR: Najuspešni u 2017 – bivši gubitaš – Petrohemija Pančevo

12/09/2018 Off By BERB

Ranka Čičak

Agencija za privredne registre Srbije saopštila je danas novinaima imena sto najboljih i sto najgorih privrednih društava u prošloj godini. Analaizirano je 102.395 privrednih društava sa aspekta uspešnosti poslovanja i finansijskih kapaciteta u imovini i kapitalu, kao i sa aspekta gubitaka – prema neto gubitku i ukupnom gubitku.

Zanimljivo je da nekadašnji gubitaš pred vodi listu kompanija sa najvećim dobitkom. HIP – Petrohemija ad Pančevo,koja je prethodnih godina bila među najvećim gubitašima svrstana je u grupu od 17 firmi od najvećeg značaja za domaću privredu. Krajem prošle godine otpisan joj je deo obaveza od skoro 40.000 miliona dinara, a preostali deo je konvertovan u nove akcije. Tako je firma pokazala znatno veći dobitak od prošlogodišnjeg.
Drgoplasiran na listi društava sa najvećim dobikom je NIS ad Novi Sad koji je zaradio više od 72 posto od prošlogodišnjeg prihoda – skoro 28 miliona dinara.
Na treće mesto po zaradi probio se JP Srbija gas Novi Sad sa neto zaradom od 16, 72 milona dinara, skoro osam puta više nego prošle godine.
Četvto mesto,po zaradi je sa 14, 54 miliona dinara zauzeo Telekom Srbija ad Beograd.
Peti je Tigar iz Pirota sa neto dobitkomm od 10, 31miliona dinara,
Najveći gubiutaši su društva u stečaju.
Prvi je Farmakom iz Šapca, JP Putevi Srbije, Simo Vranje.
Merkator iz Novog Sada zauzrpo je četvrto mesto među gubitašima.♦