BEOGRAD: Foruma slovenskih kultura

BEOGRAD: Foruma slovenskih kultura

02/09/2018 Off By BERB

 

U utorak 4. septembra u Beogradu biće održana 16. redovna sednica Uprave Foruma slovenskih kultura. Domaćin skupa je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, a sednici će prisustvovati ministri i ovlašćeni predstavnici ministarstava kultura zemalja članica.

 

Forum slovenskih kultura osnovan je 2004. godine kao međunarodna neprofitna fondacija koja deluje u javnom interesu sa ciljem da afirmiše kulture slovenskih zemalja u evropskom i svetskom kontekstu.

Organizacija danas povezuje kreativna jezgra 300 miliona Slovena iz trinaest slovenskih država: Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Poljske, Ruske Federacije, Slovačke, Slovenije, Ukrajine, Hrvatske, Crne Gore, Češke Republike i Srbije.

Tokom sastanka u Beogradu biće utvrđene smernice za rad u narednom periodu, kao i najvažniji projekti koje će članice Foruma razvijati samomostalno i u saradnji sa srodnim organizacijama u Evropi i svetu.♦