MEDIJI: Rasprava o portalu Južne vesti

MEDIJI: Rasprava o portalu Južne vesti

17/08/2018 Off By BERB

 

Drugi sastanak Koordinacione grupe Vlade Srbije za saradnju sa medijima i Tima za dijalog, koji čine predstavnici devet medijskih i novinarskih udruženja, održan je u Vladi Srbije.

 

Na sastanku je zaključeno da je potrebno nastaviti dijalog predstavnika izvršne vlasti i medijskih i novinarskih udruženja u cilju unapređenja i poboljšanja medijske scene u Srbiji. Dijalog sa medijskim i novinarskim udruženjima pre tri meseca ponovo je inicirala predsednica vlade, nakon čega je formirana nova Radna grupa za izradu medijske strategije, koja je u međuvremenu počela sa radom.

Na jučerašnjem sastanku posvećeno je dosta vremena aktuelnom slučaju portala Južne vesti. Predstavnici medijskih i novinarskih udruženja zahtevali su informacije o ovom slučaju, a predstavnici vladinog tela izneli su činjenice da su poreski inspektori tokom kontrole rada tog portala postupali isključivo u skladu sa poreskom regulativom i važećim zakonskim propisima. Razgovori o ovoj temi biće nastavljeni.

Predstavnici šest medijskih i novinarskih udruženja, koji su članovi Tima za dijalog zatražili su da se u narednom periodu razmatraju i rešavaju pitanja iz medijske sfere u cilju poboljšanja situacije na medijskoj sceni. Predložene teme obuhvataju odnos prema novinarima i medijskim udruženjima, bezbednost novinara, punu primenu medijskih zakona, podršku procesu izrade medijske strategije, završetak procesa privatizacije medija, razmatranje problema u konkursnom sufinansiranju medijskih sadržaja, pitanja izdvajanja javnih sredstava u medijskoj sferi, kao i pitanja pristupa informacijama od javnog značaja.

U skladu sa temom pokrenutom na jednom od prvih sastanaka, predstavnici Koordinacione grupe predstavili su rešenje za pitanje naplate PDV za sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Naime, objavljivanjem Mišljenja na sajtu Ministarstva finansija precizirano je da su projekti u oblasti javnog informisanja oslobođeni plaćanja PDV-a. Objavljeno mišljenje obavezujuće je za postupanje Poreske uprave na celoj teritoriji Srbije. Predstavnici Koordinacione grupe pozvali su predstavnike medijskih i novinarskih udruženja da pravovremeno ukažu na eventualno odstupanje od pravila, kako bi se problemi odmah rešavali (Press Vlada)♦