NBS: Dinar je ojačao prema evru za 4,2 posto

NBS: Dinar je ojačao prema evru za 4,2 posto

30/07/2018 Off By BERB

Ranka Čičak

Narodna banka Srbije prezentirala je danas novinarima godišnji izveštaj o stabilnosti. Guvernerka Jorgovanka Tabaković rekla je da je finasijski sistem u prošloj godini bio stabilan i sa pozitivnim kretanjima, kako u Srbiji tako i u međunarodnom okruženju.

 

Prošla godina protekla je u stalnim ekonomskim aktivnostima na globalnom nivou, a to se povoljno odrazilo na rast zemalja u Evropi:
– Srbija je danas otpornija na negativne uticaje iz međunarodnog okruženja. Uspešno je sproveden trogodišnji stentbaj aranžman sa MMF, a premije rizika zemlje su na istorijskom minimumu. NBS je vodila opreznu monetarnu politiku. Zbog nižih inflatornih pritisaka referntna kamatna stopa dva puta je snižena za po 0,25 posto pa su smanjeni troškovi zaduživanja države privrede i stanovništva. Podstaknut je i rast investicija i privatnr potrošnje i podržan održivi ekonomski rast.
Inflacija u Srbiji je bila niska i stabilna. Za 4 posto od prošle godine smanjena je na 3 posto u decebru 2017. godine. Dinar je ojačao prema evru za 4,2 posto. Prvi put posle 2005. godine ostvaren je fiskalni suficit od oko 1,2 posto BDP – a učešče javnog duga u BDP smanjeno je za 10 posto.♦