ŽALBE NA RAD OSIGURAVAJUĆIH KUĆA

ŽALBE NA RAD OSIGURAVAJUĆIH KUĆA

10/07/2018 Off By BERB

 

U prva tri meseca ove godine građani su se 288 puta žalili na rad društava za osiguranje, što je 16,13 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, pokazuju podaci Narodne banke Srbije.

 

Kako Kamatica saznaje, najveći broj pritužbi odnosio se na posledice nesrećnog slučaja 29,2 procenta, i autoodgovornost 28,1 procenat. Osim toga, građani su se žalili i na dobrovoljno zdravstveno i putno osiguranje, osiguranje od odgovornosti kao i osiguranje imovine.
Spisak osiguravajućih kuća na koje su se građani najviše žalili nismo mogli da dobijemo. U Narodnoj banci Srbije su nam objasnili da to nije moguće zbog različitih propisa i ovlašćenja NBS koji se primenjuju na društva za osiguranje, i različita su u odnosu na banke.
„Zakon o osiguranju, daje nam ovlašćenje da posredujemo u rešavanju odštetnog zahteva radi sprečavanja nastanka spora. Dakle, odluku o osnovanosti i visini odštetnog zahteva donosi društvo za osiguranje, na osnovu nalaza i mišljenja stručnih službi društva, odnosno veštaka, a Narodna banka Srbije posreduje između korisnika i društva za osiguranje u rešavanju odštetnog zahteva. Napominjemo da se sporna pitanja između korisnika i društava za osiguranje u najvećem broju slučajeva odnose na utvrđivanje visine materijalne štete, na primer na vozilima, stvarima domaćinstva,…ili nematerijalne štete, na primer vrsta bolesti, stepen telesnog oštećenja, uzrok smrti, … Sve to zahteva specifična stručna znanja i veštačenja od strane stručnih lica kao što su lekari, saobraćajni inženjeri, elektro inženjeri… koja NBS ne može da preispituje“, pojašnjavaju u NBS.
U poslednje tri godine broj pritužbi na rad osiguravajućih kuća drastično je skočio. Tako se, na primer, u prva tri meseca 2015 godine žalilo 65 građana, a već iduće godine u istom periodu taj broj je iznosio 263. Prošle godine u isto vreme bilo je 248 prigovora na rad osiguravajućih kuća.
„Glavni razlog za to jeste donošenje novog Zakona o osiguranju, čija je primena počela u junu 2015. godine i Odluke o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja. Tom odlukom su osiguravajuće kuće obavezne da svojim internim aktom bliže urede postupak podnošenja prigovora i odlučivanje o njima, u skladu sa tim zakonom i odlukom. U odnosu na prigovor, osiguravajuće kuće su, takođe, dužne da korisniku usluge osiguranja ukažu na njegovo pravo da podnese prigovor Narodnoj banci Srbije ako nije zadovoljan odgovorom društva na prigovor“, kažu u NBS. Oni još i dodaju da je na taj način obezbeđena bolja informisanost i zaštita korisnika usluga osiguranja, kao i zakonitost u radu društava za osiguranje, a korisnici su bolje upućeni u svoja prava i mogućnost da ih ostvare u postupku koji se vodi pred Narodnom bankom Srbije.
U postupku medijacije, koje je organizovala Narodna banka Srbije, između osiguravajuće kuće i korisnika njihove usluge, sporazum je postignut u pet slučajeva, dok je devet pokušaja bilo neuspešno.
Pet posredovanja je još u toku. Najveći broj postupaka medijacije, u prvom tromesečju ove godine, odnosio se na autoodgovornost, čak 57,9 procenata.♦