OD SUTRA – ŠALTERI U ZABORAV!

OD SUTRA – ŠALTERI U ZABORAV!

30/06/2018 Off By BERB

Građani koji kupuju kuću ili stan od 1. jula više neće obilaziti šaltere šest institucija, već će čitav posao moći da završe na jednom mestu – kod javnog beležnika.

 

Građani će prilikom kupovine nekretnine biti oslobođeni i obaveze podnošenja poreske prijave, koju će umesto njih takođe podnositi javni beležnici, odnosno notari.
Znatno brža i jeftinija procedura upisa imovine za građane rezultat je reforme katastra, odnosno donošenja novog Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je u maju usvojen u Narodnoj skupštini.
Postupak upisa imovine od 1. jula biće znatno jednostavniji, jer će javni beležnik umesto kupca nekretnine vršiti uvid u katastar nepokretnosti, a potom overavati ugovor o kupoprodaji. Zatim se taj ugovor digitalizuje, overava elektronskim potpisom i šalje katastru elektronskim putem.
Zajedno s ugovorom, javni beležnik šalje katastru i poreske prijave koje je kupac, odnosno prodavac, popunio. Katastar primljeni ugovor i poresku prijavu prosleđuje po službenoj dužnosti Poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji, a rešenje o upisu dostavlja kupcu i javnom beležniku imejlom ili regularnom poštom.
Reformom se ukida raniji postupak koji je od građana koji kupuju ili prodaju stan zahtevao da odlaze na šest mesta: tri puta na šaltere katastra, i po jednom kod notara, republičke Poreske uprave i lokalne poreske administracije, uz nekoliko odlazaka u banku radi uplate taksi.(Press MGSI)