PKS/ MEDIJACIJA U PRIVREDI

PKS/ MEDIJACIJA U PRIVREDI

25/06/2018 Off By

Ranka Čičak

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i predsednica Privrednog Apelacionog sudsa Jasminka Obućina potpisali su danas Sporazum o saradnji na unapređenju primene medijacije u privredi. Podršku u tome imaće od Ministarstva pravde i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) koja je članica grupe Svetske banke.

Marko Čadež je ovim najavio aktivnu kampanju objašnjavanja koristi medijacije. Kaže da Srbija ima prednost jer ima razvijenu mrežu privrednih Komora:
– Ovo nije samo zbog poglavlja 23 i 24, već i zato što je korisno nama. Recimo Italija je zadovoljna primenom medijacije. Ona ima 105 privrednih komora, a medijacijom je uspela da reši više od 90 hiljada predmeta koji su vredeli prosečno po 65 hiljada evra. Uštedela je 123 miliona evra, zato što se odrekla klasičnih sešenja. I mi to želimo ovde.
Ministarka pravde Nela Kuburović potsetila je da je Ministarstvo pre tri godine pokrenulo temu o alternativnim rešavanjima problema i oživlajavanju medijacije. Sudovi rade tri puta brže nego ranije, ali imaju svoju dinamiku. Dvadeset i šest hiljada parničkih predmeta reši se tako što se 40 posto obavi za manje od mesec dana, 30 posto za tri meseca, a jedan posto ostane da čeka.
Jasminka Obućina kaže da Privredni sudovi nikada nisu bežali od alternativnih mogućnosti rešavanja sporova. Nerešeno je skoro 55 hiljada predmeta, pa je medijacija korisna. Već se javilo 100 sudija za medijaciju. Oni prvo upoznaju stranke sa prednošću ovakovog rešenja problema.
Privredni Apelacioni sud će kordinirati formiranje info pultova u privrednim sudovima i na drugim mestima gde ima mogućnosti za to. Prvi put će biti otvoren u Privrednom sudu u Beogradu a do kraja godine će se info pultovi otvoriti u Privrdnim sudovima cele Srbije. Tu će se moći dobiti pisane informacije PKS o postupku van sudske medijacije i liste medijatora Privredne komore sa kratkim biografijama.♦