CRNA GORA/ Vujanović rekorder po broju pomilovanja

CRNA GORA/ Vujanović rekorder po broju pomilovanja

07/06/2018 Off By

 

Bivši crnogorski predsednik Filip Vujanović, osta će upamćen kao rekorder među kolegama regiona po broju pomilovanja.

 

Od zatvora je poštedio 500 osuđenika, a epitet predsednika “mekog srca” pratile su kritike ne samo zbog neuobičajene statistike, već i zbog toga koje je ljude osuđene za teška krivična dela, kroz institut pomilovanja, poštedio kazne.

Bivši predsednik Filip Vujanović za 15 godina vladavine primio je oko 2.500 molbi za pomilovanje, a pomilovo ih je petinu. Sve, kaže, po zakonu.

Predsednik na kraju svake godine objavi broj primljenih molbi i broj onih koje je odobrio. Umesto imena poznati su inicijali zatvorenika što nevladinom sektoru otežava praćenje sistema pomilovanja, ali i formiranje statistike.

Vujanović je naveo kako nije bilo nijednog pomilovanja za koje nije imao pozitivno mišljenje ministra pravde koji predsedniku dostavlja predlog da li bi neki zatvorenik trebalo ili ne da bude pomilovan, a oni su utvrdili da su pomilovanja uglavnom dana za laka krivična dela, a kratke kazne pretvarane u uslovne ili novčane.

Novi zakon o pomilovanju stupio je na snagu pre skoro šest godina. Njime je ukinuto obavezno mišljenje suda, a predsedniku je dana mogućnost da oprašta na svoju inicijativu.(Agencije)♦