Saopštenje Tima MMF posle posete Beogradu

Saopštenje Tima MMF posle posete Beogradu

18/05/2018 Off By

 

Tim Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji predvodi Džejms Rouf, posetio je Beograd u periodu od 7. do 18. maja 2018. godine. Na kraju posete, g. Rouf je izdao sledeće saopštenje:

 

“Nakon uspešnog završetka programa koji je realizovan u periodu od 2015. do 2018. godine, ekonomija Srbije nastavlja da beleži dobre rezultate u pogledu stope rasta. Očekuje se da će rast dostići najmanje 3,5 procenata u 2018. godini, podstaknut potrošnjom, investicijama i izvozom. Uz podršku odgovarajuće monetarne politike Narodne banke Srbije, inflacija je i dalje niska i očekuje se da će dostići oko 2 procenta na kraju 2018. godine. Rezultati budžeta za prvi kvartal 2018. ukazuju na još jednu godinu u kojoj bi mogao da se ostvari fiskalni suficit.

“Tokom ove posete nastavili smo veoma produktivne razgovore sa vlastima o njihovom programu ekonomskih reformi koji bi podržao MMF putem Instrumenta za koordinaciju politika. Potvrđena je saglasnost o ciljevima politike, uključujući podsticanje bržeg i održivog rasta, očuvanje fiskalne discipline i finansijske stabilnosti, kao i ostvarivanje daljeg napretka u realizaciji ambicioznog programa strukturnih reformi radi daljeg poboljšanja životnog standarda stanovništva Srbije. Postigli smo sporazum oko ključnih elemenata novog programa i nameravamo da se uskoro vratimo u Srbiju da bismo priveli kraju razgovore kada bude imenovan novi ministar finansija.

“Zahvaljujemo se vlastima Srbije na gostoprimstvu i saradnji. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim bivšem ministru finansija Dušanu Vujoviću na odličnoj saradnji tokom uspešne realizacije srpskog programa fiskalnog prilagođavanja i reformi u periodu 2015-18. godine.”(Press MMF)