MINISTRI SRBIJE I FINSKE NEBOJŠA STEFANOVIĆ I PAIVI RASANEN POTPISALI SPORAZUM O POLICIJSKOJ SARADNJI

22/01/2015 Off By

 

Zajednički je konstatovano da je potrebno unaprediti direktnu komunikaciju ova dva ministarstva modernim sredstvima tehnologije u cilju bržih dogovora i prevencije eventualnih nezakonitih radnji, kao i povećanju kapaciteta naše policije


inska

Biro za saradnju s medijima MUP-a

MINISTRI unutrašnjih poslova Republike Srbije i Republike Finske dr Nebojša Stefanović i Paivi Rasanen potpisali su danas Sporazum o policijskoj saradnji u sprečavanju i borbi protiv kriminala koji će doprineti boljoj i kvalitetnijoj saradnji dva ministarstva i bržem napretku Srbije u oblasti evrointegracija.

Tokom bilateralnog sastanka ministri Stefanović i Rasanen razgovarali su o temama od obostranog značaja za oba ministarstva. Poseban akcenat dat je saradnji u oblasti evropskih integracija, borbi protiv svih vidova organizovanog kriminala, posebno visokotehnološkog kriminala i borbi protiv terorizma, a razgovarano je i o iregularnim migracijama, kontroli granice i projektnoj saradnji.

Takođe, ministri su se saglasili da je borba protiv terorizma jedan od većih bezbednosnih izazova pa je u skladu sa tim razgovarano o svim mogućim vidovima saradnje na ovom polju.

Zajednički je konstatovano da je potrebno unaprediti direktnu komunikaciju ova dva ministarstva modernim sredstvima tehnologije u cilju bržih dogovora i prevencije eventualnih nezakonitih radnji, kao i povećanju kapaciteta naše policije.

– Zahvaljujem se Ministarstvu unutrašnjih poslova Finske na iskrenoj saradnji i punoj podršci koju su nam pružili u procesu evropskih integracija i želji da nam pomogne kroz različite programe i direktnu komunikaciju, kao i na ponudi za ekspertsku pomoć finskih stručnjaka u oblastima o kojima smo danas razgovarali – rekao je ministar Stefanović, koji je izrazio i posebnu zahvalnost Finskoj za pomoć u saniranju posledica majskih poplava.

Takođe, ministar je izrazio nadu da će ovakva vrsta saradnje pokazati da Srbija brzo napreduje ka Evropskoj uniji, ka standardima koji su potrebni da naša zemlja bude bezbednija, a u cilju da građanima pruži svu potrebnu sigurnost.

Stefanović je upoznao ministarku Paivi Rasanen sa reformama koje se sprovode u Ministarstvu unutrašnjih poslova sa posebnim osvrtom na novi zakon o policiji, a predstavio je i napore Republike Srbije i MUP-a ka razvoju, edukaciji i boljoj opremljenosti snaga bezbednosti u borbi protiv svih bezbednosnih izazova.

– Ministarstvo unutrašnjih poslova pridaje veliki značaj kontroli graničnih prelaza i u skladu sa tim mi smo sa Crnom Gorom i Federacijom Bosne i Hercegovine otpočeli proces koji će dovesti do zaprečavanja svih mesta za ilegalni prelazak državne granice – istakao je ministar Stefanović.

Ministarka unutrašnjih poslova Finske Paivi Rasanen je istakla da Finska podržava evropski put Srbije i proširenje Evropske unije na način i u skladu sa dogovorima za tu oblast.

Istakla je i da Srbija na putu ka EU treba da nastavi da sprovodi reforme i da ostvari niz pozitivnih rezultata i da u svemu tome podršku daje jedan čvrst mandat tekuće vlade na sprovođenju neophodnih i teških reformi.

Ministarka Rasanen je pohvalila objektivnost i stručnost kapaciteta sa kojima Srbija pristupa procesu evropskih integracija.<<<<
Ministri unutarnjih poslova Republike Srbije i Republike Finske dr Nebojša Stefanović i päivä Räsänen potpisali su danas Sporazum o policijskoj suradnji u sprječavanju i borbi protiv kriminala koji će doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj suradnji dva ministarstva i bržem napretku Srbije u oblasti eurointegracija.

Tijekom bilateralnog sastanka ministri Stefanović i Räsänen razgovarali su o temama od obostranog značaja za oba ministarstva. Poseban naglasak dat je suradnji u oblasti europskih integracija, borbi protiv svih vidova organiziranog kriminala, posebice visokotehnološkog kriminala i borbi protiv terorizma, a razgovarano je io iregularnim migracijama, kontroli granice i projektnoj suradnji.

Također, ministri su se suglasili da je borba protiv terorizma jedan od većih sigurnosnih izazova pa je sukladno tome razgovarano o svim mogućim vidovima suradnje na ovom polju.

Zajednički je konstatirano da je potrebno unaprijediti izravnu komunikaciju ova dva ministarstva modernim sredstvima tehnologije u cilju bržih dogovora i prevencije eventualnih nezakonitih radnji, kao i povećanju kapaciteta naše policije.

– Zahvaljujem se Ministarstvu unutarnjih poslova Finske na iskrenoj suradnji i punoj podršci koju su nam pružili u procesu europskih integracija i želji da nam pomogne kroz različite programe i izravnu komunikaciju, kao i na ponudi za ekspertsku pomoć finskih stručnjaka u područjima o kojima smo danas razgovarali – rekao je ministar Stefanović, koji je izrazio i posebnu zahvalnost Finskoj za pomoć u saniranju posljedica svibanjskih poplava.

Također, ministar je izrazio nadu da će ovakva vrsta suradnje pokazati da Srbija brzo napreduje ka Europskoj uniji, ka standardima koji su potrebni da naša zemlja bude sigurnija, au cilju da građanima pruži svu potrebnu sigurnost.

Stefanović je upoznao ministricu päivä Räsänen s reformama koje se provode u Ministarstvu unutarnjih poslova s posebnim osvrtom na novi zakon o policiji, a predstavio je i napore Republike Srbije i MUP-a ka razvoju, edukaciji i boljoj opremljenosti snaga sigurnosti u borbi protiv svih sigurnosnih izazova .

– Ministarstvo unutarnjih poslova pridaje veliki značaj kontroli graničnih prijelaza i sukladno tome mi smo sa Crnom Gorom i Federacijom Bosne i Hercegovine započeli proces koji će dovesti do zaprečavanja svih mjesta za ilegalni prelazak državne granice – istaknuo je ministar Stefanović.

Ministrica unutarnjih poslova Finske päivä Räsänen je istaknula da Finska podupire europski put Srbije i proširenje Europske unije na način iu skladu s dogovorima za tu oblast.

Istaknula je i da Srbija na putu ka EU treba nastaviti provoditi reforme i ostvariti niz pozitivnih rezultata i da u svemu tome podršku daje jedan čvrst mandat tekuće vlade na provođenju neophodnih i teških reformi.

Ministrica Räsänen je pohvalila objektivnost i stručnost kapaciteta s kojima Srbija pristupa procesu europskih integracija. <


DOGAĐAJI

paraTAKMIČENJE PARAOLIMPIJACA NA STAROJ PLANINI

Reč je o najvišem međunarodnom rangu takmičenja, trke nose oznaku IPCAS (FIS). Organizator takmičenja je Paraolimpijski komitet Srbije

 

 

vkanalODGOVOR GO LSV NOVI SAD NA REAKCIJU 3D I SP: ŠTA JE SLEDEĆE – KANALIZACIJA?

Što se tiče predloga koalicije DDD-SPO da osveštamo svoje prostorije i „isteramo đavola iz njih“, ove novokomponovane vernike

voda_vodovod_19012015_1_600LSV TRAŽI DA SE GRADSKA VLAST NOVOG SADA ODREDI PREMA SKANDALU U JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“

Odakle pravo interesnoj organizaciji Dinara – Drina – Dunav da tako nešto organizuje u sekularnoj državi i preduzeću

 

 

biciklBICIKLISTI PROTIV OBAVEZE NOŠENJA REFLEKTUJUĆIH PRSLUKA

Zabrinjavajuća je praksa što se zakoni i dopune zakona donose bez konsultacija sa zainteresovanim stranama, te skrećemo pažnju