Skopje: Prvi Digitalni samit Zapadnog Balkana

Skopje: Prvi Digitalni samit Zapadnog Balkana

18/04/2018 Off By

 

Prvi Digitalni samit Zapadnog Balkana, na kome su se okupili premijeri i ministri odgovorni za digitalnu agendu sa Zapadnog Balkana, učesnici Berlinskog procesa iz Evropske unije, Evropska komisija (EK), Veće za regionalnu saradnju (RCC), predstavnici informatičke industrije i firmi koje se bave informacionim tehnologijama, akademske zajednice i mladi, počeo je danas u Skoplju.

 

Kao jedna od komponenti višegodišnjeg akcionog plana za Regionalni ekonomski prostor (MAP REA) za šest ekonomija Zapadnog Balkana, kojeg je pripremilo Savet za regionalnu saradnju, Digitalni samit je zamišljen kao godišnji događaj na kome će se obedinjavati postojeće aktivnosti i pripremati se preporuke za buduću saradnju ekonomija iz regiona pri čemu će akcenat biti na temama od ključnog značaja za izgradnju digitalne budućnosti, a to su poverenje, bezbednost, e-uprava, industrija, društvo i ekonomija.

Samit je otvoren panelom premijera sa Zapadnog Balkana na temu integracije šest ekonomija Zapadnog Balkana u panevropsko digitalno tržište, nakon čega je usledilo predstavljanje i političko razmatranje regionalne studije o uticaju digitalizacije na prosperitet regiona.

Na otvaranju samita njegov domaćin premijer Zoran Zaev izrazio je veliko zadovoljstvo što je domaćin prvog regionalnog Digitalnog samita za Zapadni Balkan kojim treba da započne doba digitalne integracije regiona.

“Digitalna revolucija će ukloniti geografske granice. Ovaj globalni ekonomski trend pruža ogromne mogućnosti koje treba da iskoristimo. Utiče na sve naše građane, mlade i stare, te čini našu ekonomiju, ali i region globalno konkurentnim. Nove tehnologije će otvoriti radna mesta, doneće ekonomski prosperitet i rast, sa novim veštinama i kreativnim novim idejama. Ako želimo stvoriti budućnost za nas same i za našu decu ne možemo propustiti digitalnu integraciju. Ona se najbolje može ostvariti regionalnom saradnjom, koja predstavlja nezamjenjivo sredstvo zajedničnog napretka”.

Evropska komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo Marija Ivanova Gabriel zahvalila se premijeru Zaevu kao domaćinu prvog Digitalnog samita u regionu i dodala da nas je digitalna transformacija naših društava okupila danas u Skoplju.

“Digitalizacija je bez ikakve sumnje glavni pokretač promena i napretka. Lično sam posvećena tome da građani budu u središtu našeg rada i da imaju koristi od digitalne revolucije. To je prilika koja se ne sme propustiti. Uvereni smo da ovaj put treba da pređemo zajedno, Evropska unija i Zapadni Balkan, jer digitalizacija ne pravi nikakve izuzetke. Sastavni deo svega toga je da Zapadni Balkan ima koristi od veće sposobnosti i mogućnosti koje su pružene novom strategijom proširenja Evropske unije i višegodišnjim akcionim planom za Regionalni ekonomski prostor. Moj tim i ja naporno radimo na ostvarivanju digitalne integracije regiona”.
Skopskom samitu prisustvuje i Ana Brnabić.(Agencije)♦