Kosovo najevtinije u regionu – Pakistan na svetu!

Kosovo najevtinije u regionu – Pakistan na svetu!

25/03/2018 Off By

 

Kompanija MoveHub, specijalizovana za pružanje informacija o najpopularnijim odredištima za preseljenje, izračunala je troškove života u zemljama širom sveta.

 

Korišteni su podaci najvećih svetskih baza podataka korisnika. Indeks potrošačkih cena uzima u obzir cene namirnica, prevoza, restorana i komunalija. Mapa je napravljena tako da se relativni troškovi života porede sa životom u Njujorku.
Naprimjer, ako zemlja ima CPI (Consumer Price Index) 70, to znači da u prosjeku ima za 30 posto manje životne troškove u odnosu na Njujork. Najjeftinije zemlje za život su Pakistan (25,08) Egipat (25,69) Ukrajina (25,98) Indija (26,88) Tunis (27,67) Sirija (27,81) Kosovo (29,44) Gruzija (29,66) Azerbejdžan (30,62) Bangladeš (31,99) Najskuplje zemlje za život Bermudi (144,88) Švajcarska (131,39) Island (123,96) Norveška (113,70) Bahami (100,68) Luksemburg (96,56) Danska (93,30) Singapur (91,40) Japan (86,58) Izrael (86,53) Prema njihovim istraživanjima, najjeftinija zemlja je Pakistan, a slede Egipat i Ukrajina. Na sedmom mestu ovogodišnje liste nalazi se Kosovo, čiji indeks iznosi 29,44. Na drugoj strani liste nalaze se Bermudi, iza kojih su Švajcarska, Island, Norveška i Bahami.
Od zemalja regiona najskuplje su za život Slovenija i Hrvatska, koje se nalaze na 39, odnosno 48. mestu. Crna Gora je na 74. mestu, a u istoj su grupi Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Makedonija, gde se indeks troškova kreće od 34,84 u Makedoniji do 39,59 u Srbiji. Kosovo je na 109. mestu na listi koja obuhvata 115 zemalja.(Agencije)♦