Počinje primena antikorupcijskog zakona

Počinje primena antikorupcijskog zakona

01/03/2018 Off By
Povodom početka primene novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ministarka pravde Nela Kuburović obišla je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje je formirano u skladu sa novim zakonskim rešenjima.

 

Kuburović je rekla da očekuje da će nova zakonska rešenja, koji uvodi novu organizaciju u sudove i tužilaštva doprineti naprednijem radu tih organa i efikasnijem procesuiranju koruptivnih krivičnih dela. „Novim Zakonom proširena je nadležnost Tužilaštva za organizovani kriminal, uvedena su četiri regionalna centra za suzbijanje korupcije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, koji će postupati u procesuiranju koruptivnih dela, a tužioci koji će se baviti ovim krivičnim delima imaće nova ovlašćenja“, istakla je Kuburovićeva.

Ministarka je podsetila da se to pre svega odnosi na mogućnost multidisciplinarne saradnje sa drugim državnim organima preko službenika za vezu koji će biti određeni u organima poput Uprave carina, Uprave za sprečavanje pranja novca, Katastra, Agencije za privredne registre, Narodne banke Srbije i drugim.

Ministarka pravde je naglasila da najveću novinu predstavlja mogućnost formiranja “udarnih grupa” koje će postupati u složenim predmetima koji zahtevaju multidisciplinarni pristup, a da postoji mogućnost i stvaranja „ad hok“ udarnih grupa koje će se baviti određenom tematikom, poput zloupotreba u javnim nabavkama.

Kuburovićeva je podsetila da novi Zakon omogućava i zapošljavanje finansijskih forenzičara, koji će svojim znanjem iz te oblasti pomagati u razotkrivanju finansijskog kriminala.

Rukovodilac Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva Brankica Marić istakla je da je u proteklom periodu preduzeto niz mera i radnji kako bi to tužilaštvo spremno dočekalo primenu novih antikoruptivnih mera, a tiču se pre svega unutrašnje sistematizacije. Ona je dodala da su nosioci javnotužilačkih funkcija, saradnici i ostalo osoblje u tom odeljenju prošli niz obuka, a da je planirano dalje usavršavanje.
„Kao zamenik tužioca, ali i kao građanin, očekujem da će tužilaštvo uz obuke i korišćenje kapaciteta koji su predviđeni ovim zakonom, postići najbolji efekat primene ovog zakona“, istakla je na kraju Marić.(Press MP)♦