Šta bi bilo kad bi bilo: obnovljena Jugoslavija bila bi kao Velika Britanija!

Šta bi bilo kad bi bilo: obnovljena Jugoslavija bila bi kao Velika Britanija!

28/01/2018 Off By
U decembru 2018. navrši će se 100. godišnna od formiranja Kraljevine SHS, odnosno prve Jugoslavije. Ova država danas više ne postoji pa predstavlja zanimljivu temu u stilu “šta bi bilo kad bi bilo”. Jednu takvu analizu napravio je autor Džozep Pisenti – kako bi izgledala reunificirana Jugoslavija?

Autor se poigrao idejom ponovnog rađanja Jugoslavije, analizirajući evenutalne činjenice koje bi činile osnove nove/stare države.

Prvi problem na koji je naišao je koliko bi država činilo novu Jugoslaviju, šest ili sedam. Naravno, to zavisi od toga koga bismo pitali – države koje su priznale Kosovo ili države koje nisu priznale ovu srpsku pokrajinu.

Ne ulazeći previše u istoriju raspada Jugoslavije, Pisenti ipak podseća da oko 2,4 teritorije Bosne i Hercegovine još uvek leži u minama upravo zbog rata za nezavisnost.

Kada bi se Jugoslavija nekim čudom ponovo rodila ona bi imala 21.412.000 stanovnika, što je stavlja u 10 najvećih država Evrope kada je u pitanju populacija. Jugoslavija bi zauzimala osmo mesto, iza Poljske koja bi bila na sedmom i ispred Rumunije na devetom mestu.

Nova Jugoslavija imala bi manje stanovnika nego 1991. godine kada je zabeleženo 23.230.000 stanovnika. Sve sadašnje države, osim Makedonije, imaju negativan prirodni priraštaj.

Etnički, Jugoslaviju bi činilo 35 posto Srba, 20 posto Hrvata, 11 posto Albanaca, 9 posto Bošnjaka, osam posto Slovenaca, šest posto Makedonaca, jedan posto Crnogoraca i 10 posto ostalih.

Religijski, Jugoslaviju bi činilo 43 posto pravoslavnih, 27 posto katolika, 22 posto muslimana i osam posto ateista, agnostika i ostalih manjih verskih grupa.

Veličina Jugoslavije uporediva je sa veličinom Velike Britanije.

Da li bi moderna Jugoslavija bila članica Evropske unije? Slovenija i Hrvatska su članice, ali ostale države nisu, što daje uvid i u trenutnu razvijenost država gde spomenute najzapadnije bivše republike definitivno prednjače.

Zato bi nova Jugoslavija bila rezultat “poravnanja” prosečne zarade po glavi stanovnika i ona bi glasila 18.526 dolara po građaninu. Nominalni bruto nacionalni proizvod bio bi 191.045.000.000 dolara.

Ove cifre bi Jugoslaviju učinile 53. najrazvijenijom ekonomijom sveta.

Vojni budžet bio bi oko 2.2000.000 dolara godišnje, a armiju bi činilo 228.000 pripadnika. Ponovo, ovo je slično Velikoj Britaniji koja ima 234.000 vojnika.

Pet najvećih gradova bili bi Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana i Skoplje, s tim da bi samo Beograd i Zagreb bili mesta sa više od milion stanovnika.(Agencije)♦