INFORMACIONI SISTEM MUP-A FUNKCIONIŠE NORMALNO

13/01/2015 Off By

Informacioni sistem Ministarstva unutrašnjih poslova je potpuno odvojen od internet saobraćaja, čime je fizički izolovan od bilo kakvog uticaja sa globalne mreže. Njemu mogu pristupiti samo policijski službenici MUP–a iz unutrašnje mreže“, ukazao je Nedeljković. On je istakao da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije ovlašćeno da vodi evidencije telefonskih brojeva, bankarskih računa građana i sličnih podataka i dodao da oni nisu deo nijedne zbirke podataka koja je u nadležnosti Ministarstva


5844311295494a9f004f56640577779_640x427

Biro za saradnju s medijima MUP-a

 

POMOĆNIK ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Slobodan Nedeljković odbacio je navode pojedinih medija da je informacioni sistem Ministarstva unutrašnjih poslova narušen i da su podaci građana kompromitovani.
„Informacioni sistem Ministarstva unutrašnjih poslova je potpuno odvojen od internet saobraćaja, čime je fizički izolovan od bilo kakvog uticaja sa globalne mreže. Njemu mogu pristupiti samo policijski službenici MUP–a iz unutrašnje mreže“, ukazao je Nedeljković.
On je istakao da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije ovlašćeno da vodi evidencije telefonskih brojeva, bankarskih računa građana i sličnih podataka i dodao da oni nisu deo nijedne zbirke podataka koja je u nadležnosti Ministarstva.
„Evidencije, odnosno zbirke podataka, koje koristi MUP, strogo su definisane zakonskom regulativom Republike Srbije, a sadržaj ovih zbirki i njihova razmena sa drugim organima državne uprave i svrha njihove upotrebe su pod nadzorom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti“, objasnio je Nedeljković.
On je ukazao da Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, prilikom rada sa podacima građana koristi sve bezbednosne protokole i informatičke standarde potrebne za zaštitu podataka unutar internog informacionog sistema.
Pomoćnik ministra unutarnjih poslova i načelnik Sektora za analitiku, telekomunikacijske i informacijske tehnologije Slobodan Nedeljković odbacio je navode pojedinih medija da je informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova narušen i da su podaci građana kompromitirani.
“Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova je potpuno odvojen od internet prometa, čime je fizički izoliran od bilo kakvog utjecaja sa globalne mreže. Njemu mogu pristupiti samo policijski službenici MUP-a iz unutarnje mreže “, ukazao je Nedeljković.
On je istakao da Ministarstvo unutarnjih poslova nije ovlaštena vodi evidencije telefonskih brojeva, bankarskih računa građana i sličnih podataka i dodao da oni nisu dio nijedne zbirke podataka koja je u nadležnosti Ministarstva.
“Evidencije, odnosno zbirke podataka, koje koristi MUP, strogo su definirane zakonskom regulativom Republike Srbije, a sadržaj ovih zbirki i njihova razmjena s drugim tijelima državne uprave i svrha njihove upotrebe su pod nadzorom Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti”, objasnio je Nedeljković.
On je ukazao da Ministarstvo unutarnjih poslova, sukladno zakonskim ovlastima, prilikom rada s podacima građana koristi sve sigurnosne protokole i informatičke standarde potrebne za zaštitu podataka unutar internog informacijskog sustava.<


DOGAĐAJI

kop-tamnava-vodaOBJAŠNJENJE MINISTRA ENERGETIKE ALEKSANDRA ANTIĆA: TENDER ZA ISPUMPAVANJE VODE PO PROPISIMA

Polemika oko tendera za ispumpavanje vode iz najvećeg kopa Rudarskog basena Kolubara, poplavljenog u maju, započela je 8.

 

krvCRVENI KRST SRBIJE: PODRŠKA ZIMSKOJ KAMPANJI DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

Ako svi redovno dajemo krv, omogućavamo da sistem zdravstvene zaštite ima uslove za pravovremenu terapiju krvlju i krvnim

 

 

Maja Kocijancic WMAJA KOCIJANČIČ:EVROPSKA UNIJA PODRŽAVA NEZAVISNO I ODVAŽNO NOVINARSTVO ALEKSANDAR VUČIĆ: ODBACUJEM SVE NJENE NEOSNOVANE TVRDNJE

Navodeći da je sloboda izražavanja osnovni princip demokratije, Kocijančičeva je ukazala da u nastojanjima da podrži slobodu govora,

 

sindikatMINISTAR PROSVETE DR SRĐAN VERBIĆ SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA U PROSVETI

Dogovoreno je da se sledeće nedelje, kada stignu i preostala mišljenja nadležnih institucija na tekst Predloga PKU, organizuje