Skupština Srbije: da li su najavljeni bonusi partijska nagrada?

Skupština Srbije: da li su najavljeni bonusi partijska nagrada?

11/12/2017 Off By

Ranka Čičak

Skupština Srbije počela je danas raspravu o više od 2.200 amandmana podnetih na više zakonskih predloga, među kojima je 918 amandmana na Predlog budžeta za 2018. godinu.Bilo je zanimljivo.

Prvi se javio Marko Đurišič, šef poslaničke grupe SDS – NS Reklamirajući povredu poslovnika ukazao da se prvih pet tačaka dnevnog reda odnosi na prošlogodišnji budžet na koje je inače podneto oko 400 amandmana, zbog čega misli da neće biti dovoljno vremena za raspravu o budžetu za narednu godinu.
“Ukoliko otvorimo raspravu o tačkama koje su pre Zakona o budžetu za 2018. godinu i ne raspravljamo o amandmanima na Zakon o budžetu za 2018. godinu biće prvi put u istoriji parlamenta da se o amandmanima na najvažniji zakon koji svake godine Skupština treba da usvoji neće raspravljati”, rekao je Đurišić i naveo i da je vladajuća većina ponovo obesmislila i unizila rad poslanika u parlamentu.
Reagovala je predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Dobro je proučila poslovnik i misli da će biti dovoljno vremena da se govori o svim tačkama, ali da to zavisi od poslanika.
Saša Radulović šef poslaničke grupe Dosta je bilo rekao je da je vladajuća većina podnela više od 300 amandmana na dva zakona koji su prethodnica Predlogu budžeta za 2018. godinu. Ovim, smatra Radulović, opozicija želi da “pojede vreme” predviđeno za razmatranje amandmana i spreči raspravu o amandmanima podnetim na predloženi budžet za 2018. godinu.
U skupštinskom holu Radulović je novinarima doobjasnio da amandmani koje su podneli poslanici vladajuće većine, ništa neće promeniti u tim zakonima, oni neće glasati za sopstvene amandmane, već su ih podneli samo da bi “pojeli vreme” i da se ne bi diskutovalo o budžetu za 2018. godinu.
Ministar finansija Dušan Vujović je izazvao je “vruću” diuskusiju. Rekao je da se Predlogom dopuna Zakona o budžetu za 2017. praktično dodaje mogućnost da se isplaćuju nagrade i bonusi zaposlenima koji plate dobijaju iz budžeta Srbije, a na osnovu odluke vlade, i objasnio da nije u pitanju nikakav rebalans, jer se, kako kaže, ostaje u predviđenim okvirima rashoda.
Na pitanje opozicije na osnovu čega će vlada određivati ko će dobiti nagrade i bonuse, pošto je najavljeno da će bonus od 10.000 dinara dobiti sektor bezbednosti (vojska, policija i BIA), Vujović je rekao da se po tom pitanju u zakon dodaje samo jedan član koji daje mogućnost da se isplaćuju nagrade i bonusi zaposlenima kod korisnika sredstava budžeta Srbije, “čime se apsolutno ne manja suština”.
Po Vujoviću na taj način biće zamenjeno decentralizovano i neodgovorno odlučivanje o nagradama i bonusima, jer se pokazalo da ono ne daje opravdane efekte i to zato što je bilo “porodično, partijsko i slično”.
“Rashodi za zaposlene moraju da ostanu u okvirima onoga što je budžetirano, tako da zaposleni u javnom sektoru moraju da ostanu u granici – ne više od 8,3 odsto očekivanog BDP-a. Vaša zabrinutost je vama opravdana, ali ovde je sve transparentno”, rekao je Vujović dodajući da je sve u skladu sa međunarodnim standardima i našim propisima.
Kaže i da se dozvoljava diskreciono pravo ministrima odnosno vladi da donose odluku o nagradama i bonusima koji se odnose na prethodni period, kao i da se to odnosi na poznate rezultate prihoda i rashoda.
Vujović je na primedbe opozicije odgovorio da iz ličnog iskustva i iz iskustva mnogih zemalja, koje su prolazili kroz slične stvari i reforme upravljana u javnom sektoru, zna da nigde nisu uspele da reše taj problem time što su “abdicirali od upravljanja ili smanjivanja prava upravljanja”.

Sonja Pavlović iz Kluba samostalnih poslanika je rekla da je Vujovića smatrala ozbiljnim čovekom i stručnjakom, ali da su sada došli u situaciju da se izglasa zakon, a da poslanici ne znaju o čemu se radi i da li je u pitanju rebalans budžeta.
-Neprimereno je da se on daje za jednokratnu pomoć i nagrade”, rekla je Pavlović.

Radoslav Milojičić poslanik DS je rekao da njegova stranka predlaže brisanje tog člana, kao i da vlada time dobijadi skreciono pravo, da “vodi računa o partijskim poslušnicima SNS”.
Pitao je: “Na osnovu čega će vlada određivati ko će dobiti nagrade i bonuse. Ja tu ne bih imao dilemu da vi određujete, ali znajući da će, na primer, da se time bave Vulin ili Stefanović… Zašto su 10 dana pred izbore Negotin i Mionica dobili sredstva. Pa je 1,6 miliona dinara državnih para ubačeno na račun SNS za izbornu kampanju. Znamo da netransparentno trošite novac, ne mislim lično na vas, već na vladu SNS”, rekao je Milojičić.
Radikal Nemanja Šarović rekao je da se takvim rešenjem ministru daje diskreciono pravo da odluči o jednokratnim nagradama i bonusima..
Dejan Nikolić iz DS rekao je da praksa pokazuje da vlada ne može da objasni po kojim kriterijumima daje novac, navodeći da su pojedini čelnici lokalnih samouprava dobili stotine miliona iz budžetske rezerve, a da niko nije dobio ni dinar.
– Nisam protiv diskrecionog prava da ministri i vlada odgovorno određuju sredstva, ja sam lično protiv neodgovornog korišćenja tog prava”, rekao je Nikolić govoreći o bonusima i nagradama koje predviđaju dopune Zakona o budžetu za 2017. godinu.
Nikolić je takođe primetio da je poslanici najviše trebalo da govore danas o amandmanima na budžet za 2018. godinu i poručio ministru da će biti odgovoran ukoliko ne stignu da govore o tome zbog velikog broja amandmana na tačke koje prethode budžetu, a koji su podneli poslanici većine.
Šef poslaničkog kluba samostalnih poslanika Jovan Jovanović rekao je na konferenciji za novinare u skupštini da se prvi put neće raspravljati o amandmanima na sam budžet za 2018. godinu zato što je, kaže, podneto više od 450 amandmana o tačkama koje mu prethode.
“Mi ne sporimo pravo članova poslanika vladajuće koalicije, ali imajući u vidu način na koji je sazvana sednica gde je zajedno sa budžetom predloženo još 30 zakona jasno je da je ovo samo još jedan korak u obesmišljavanju parlamentarizma u Srbiji”, ocenio je Jovanović.
Saša Radulović šef poslaničke grupe Dosta je bilo je takođe izneo mišljenje da će ovo biti prva sednica na kojoj neće biti diskusije o amandmanima na budžet za 2018. godinu.

“Ono što se desilo je suprotno Poslovniku, vladajuća većina je 31 tačku dnevnog reda objedinila u jednu tačku kako bi skratila raspravu, a zatim je većina podnela na prva dva zakona po dnevnom redu, o rebalansu za 2017. i na zakon o izmenama zakona o budžetskom sistemu preko 320 amandmana. Cela ideja je da se pojede vreme tako da ne dođe do rasprave o budžetu”, rekao je Radulović.

Kako kaže, poslanici većine imaju pravo da podnose amandmane, međutim, ali oni su, dodaje, podneli amandmane koji ne menjaju ništa u tim zakonima.

Skupština Srbije ovih dana raspravljaće o 2.317 amandmana podnetih na više zakonskih predloga, među kojima je 919 amandmana na Predlog budžeta za 2018.
Raspravlja se i o amandmanima na predlog izmena i dopuna: Zakona o budžetu za 2017 – 34 amandmana, Zakona o budžetskom sistemu – 417, Zakona o porezu na dodatu vrednost – 58, izmena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica – 71, Zakona o porezu na dohodak građana – 185, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – 47 i Zakona o javnoj svojini 32.
Vodiće se i rasprava o izmeni i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – 16, Predlogu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma – 24, izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma – 7, izmenama i dopunama Zakona o stečaju – 117, Predloga zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom – 76, izmenama i dopunama Zakona o radu – 17, Predlogu zakona o zaposlenim u javnim službama – 86, izmena i dopuna Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru – 12 amandmana i drugim.♦