Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd demantuje Aleksandra Vučića

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd demantuje Aleksandra Vučića

09/11/2017 Off By

 

Povodom posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića gradilištu projekta “Beograd na vodi” mediji su, pored izjava predsednika, preneli i informaciju da je Ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat “Beograd na vodi” vredan 3,5 milijardi evra.

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd upozorava javnost da su ovi navodi u potpunosti netačni. Uprkos najavama o investiciji od 3,5 milijarde evra, Ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat “Beograd na vodi” jasno navodi da navodni investitor nije u obavezi da uloži više od 150 miliona evra (od čega 20 miliona u formi kapitala). S druge strane Republika Srbija je navedena kao garant kredita koje je obavezna da uzme po nejasnim uslovima “investitora” u ukupnom iznosu od najmanje 280 miliona evra.

Baš zbog nesrazmerno velikih ulaganja Republike Srbije u odnosu na ulaganja investitora, ali i zbog brojnih drugih štetnih aspekata ovog ugovora, inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podnela je predlog za utvrđenje ništavosti Ugovora o zajedničkom ulaganju u projekat “Beograd navodi”, Republičkom javnom tužilaštvu. Razlozi zbog kojih smatramo da je Ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat “Beograd na vodi” pravno ništav:

1. Odredbe Ugovora ne uzimaju u obzir stvarni obim ulaganja u projekat “Beograd na vodi”. Procene, ali i vešto skrivana dokumentacija, govore da su ulaganja naše strane, višestruko veća od ulaganja takozvanog “investitora”, dok je potencijalna zarada daleko manja.

2. Odredbe Ugovora ne pružaju garancije da će Strateški partner izvršiti svoj deo obaveza. Ipak, odredbama Ugovora o zajedničkom ulaganju, određeno je da Strateški partner ostvaruje profit, čak i u slučaju da je do raskida Ugovora došlo njegovom krivicom, dok procenat od izgrađenog zemljišta zadržava.

3. Predstavnici Vlade RS oduzeli su od grada Beograda deo ovlašćenja i preneli ih na privredno društvo “Beograd na vodi”, suprotno zakonima.

4. Predstavnici Vlade RS, Ugovorom su se obavezali da planove, kojima se uređuje izgled obale reke Save, menjaju onako kako to strateški partner želi, neovlašćeno isključujući pravo građana na donošenje odluka koje se tiču njihovog okruženja, kao i mišljenje struke.

5. Predstavnici Vlade RS obavezali su se da će Narodna skupština Republike Srbije kreirati i usvajati zakone koji za cilj imaju olakšavanje realizacije ovog Projekta i odbiti usvajanje onih koji njegovom sprovođenju mogu da naštete, čime je i konačno potvrđena potpuna kapitulacija suvereniteta nad ovim delom teritorije glavnog grada.

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd će u nastupajućem periodu iskoristiti brojne materijale koje je sakupila i koje sakuplja da ospori Ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat “Beograd na vodi”, da insistira na odgovornosti svih onih koji su do njega doveli, kao i da napravi plan sanacije štete koja je do sada učinjena na području Savskog amfiteatra kako posledice ovakvog odnosa vlasti prema javnom interesu ne bi plaćali mi, naša deca i unuci.

Ceo tekst predloga za utvrđenje ništavosti Ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat “Beograd na vodi”, Republičkom javnom tužilaštvu, možete naći na linku:
https://nedavimobeograd.files.wordpress.com/2017/03/predlog-za-utvrc491ivanje-nic5a1tavosti.pdf
Ceo tekst analize Ugovora o zajedničkom ulaganju u projekat “Beograd na vodi” na vodi inicijative Ne da(vi)mo Beograd možete naći na linku:
https://nedavimobeograd.files.wordpress.com/2015/09 analizaugovorazaprojekatbeogradnavodi.pdf
(Press Ne da(vi)mo Beograd)♦