Dubok džep: 1,5 miliona evra za optužene sa Kosova pred Specijalnim sudom

Dubok džep: 1,5 miliona evra za optužene sa Kosova pred Specijalnim sudom

30/10/2017 Off By

 

Prema Zakonu o pravnoj i finansijskoj odbrani osoba, koje bi mogle biti optužene od strane Specijalnog suda, pojedinci imaju pravo da zatraže pomoć u pokrivanju troškova odbrane i angažovanje.

Zakon garantuje pokriće troškova advokata za optužene. On takođe pruža i pokrivanje troškova i njihovih porodica prilikom poseta u zatvoru, koji će se suočiti sa suđenjem u Hagu. Za pokrivanje ovih troškova Vlada Kosova, prema rečima ministra pravde, Abelarda Tahirija, je izdvojila 1,5 miliona evra.

“Ovaj zakon pokriva troškove njihovih porodica koji se tiču njihovih putovanja i poseta, jer se radi o sudu koji već postoji u inostranstvu, van Kosova. Garantuju im pravo da posete svoje članove porodice koji su optuženi u ovom postupku. Takođe nas obavezuje da nadoknadimo i njihovu odbranu koju im treba ponuditi.”- kaže Tahiri i dodaje da će
“U trenutku kada budu proglašeni nevinim, zakon predviđa i naknadu, uz određenu finansijsku sumu, ali sada ne mogu reći koliko će to biti i kako će biti”(RSE).♦