Svečanoost u Prištini: Hašim Tači aminovao srpske sudije

Svečanoost u Prištini: Hašim Tači aminovao srpske sudije

24/10/2017 Off By

 

Predsednik Tači je nakon ceremonije polaganja zakletve čestitao svim novim tužiocima i sudijama, pružajući im podršku u njihovom svakodnevnom radu. “Kosovo je izgrađeno na ustavnim,

sveobuhvatnim principima, principima jednakosti i slobode svakog pojedinca. Kosovo je usvojilo adekvatne mere promovisanja potpune i efektivne jednakosti među pripadnicima zajednica na svim životnim, ekonomskim, društvenim i kulturološkim poljima”, istakao je predsednik. On je rekao da imenovanje sudija i tužilaca iz nevećinskih zajednica u potpunosti predstavlja multietničku prirodu Kosova. Prema njegovom mišljenu, Kosovo je konstantno vršilo i vrši reforme u sudskom i tužilačkom sistemu, sa jedinim ciljem da sudski i tužilački sistem što bolje funkcionišu.
“Na ovom putu mi smo imali i podršku naših međunarodnih prijatelja, kojima se zahvaljujemo. Sudije i tužioci imaju veliku ulogu u životu građana, bez obzira na njihovu rodnu, rasnu, versku ili nacionalnu pripadnost”, dodao je predsjednik.
On je rekao da je na njihovim plećima velika odgovornost, za koju u potpunosti veruje da će znati da je nose, a građani naše zemlje će se osećati bezbednim i jednakim pred zakonom. “Pozdravljam vašu spremnost da se integrišete u kosovsko pravosuđe i da radite u skladu sa kosovskim zakonodavstvom. Takođe, pozdravljam vašu spremnost da vašu funkciju sudije, odnosno tužioca, izvršavate časno, odgovorno i nepristrasno, poštujući pravila profesionalne etike”, rekao je predsjednik Tači.
Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova, u skladu sa njihovim ustavnim i zakonskim odgovornostima, smatrali su kao afirmativni postupak njihov predlog o povećanju broja sudija i tužilaca iz nevećinske zajednice, kao što je određeno Ustavom, Zakonom za zaštitu od diskriminacije i Sporazumom o pravdi, koji je postignut u Briselu, 10. februara 2015. godine, a koji je nastavak sporazuma koji je ratifikovan od strane Skupštine Zakonom Br. 04/L-199. Njihovo imenovanje je jedna od afirmativnih mera koje institucije Kosova preduzimaju kako bi se postigla potpuna i efektivna jednakost pripadnika zajednica na svim životnim, ekonomskmi, društvenim, političkim i kulturološkim poljima. Aktom polaganja zakletve se u potpunosti sprovodi Sporazum o pravdi koji je postignut u Briselu 10. februara 2015. godine. Broj sudija i administrativnog osoblja biće srazmeran broju i strukturi stanovništva u tom dijelu Kosova.(Dragana Mihajlović, RTK2)♦