Beograd: Povraćaj kulturnih dobara u objekte SPC u Hrvatskoj

Beograd: Povraćaj kulturnih dobara u objekte SPC u Hrvatskoj

12/10/2017 Off By
Kulturna dobra iz Srbije iz Eparhije osečko-poljske i baranjske i Eparhije dalmatinske otpremljena su danas u crkve i riznice Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj nakon što su, prema odluci Mešovite srpsko-hrvatske međudržavne komisije za povraćaj kulturnih dobara za to stvoreni odgovarajući uslovi.

Na osnovu Sporazuma između Savezne vlade SR Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete, a uz saglasnost Svetog Arhijerejskog Sinoda Srpske pravoslavne crkve, crkvama Svetog Dimitrija i Patrijaršijskom dvor u Dalju, kao i crkvama u Markušici, Kneževu i Riznici Svetog Ilije u Zadru vraćeno je 45 ikona.
Na jučerašnjem sastanku Mešovite međudržavne komisije verifikovan je Zapisnik sa sastanka održanog aprila meseca u Požegi. Bilo je reči i o završetku radova na depou pri Vladičanskom dvoru u Pakracu i o povratku ikona iz crkava Sv. Georgija u Lisičinama i Sv. Georgija u Velikim Bastajima.
Takođe, sastavljen je izveštaj mešovitog stručnog tima konzervatora nakon obilaska i pregleda stanja materijala u Patrijaršijskom dvoru u Sremskim Karlovcima, kao i o radovima na riznici u manastiru Krka.(Press MKI)♦