Proglas Asocijacije Nezavisnih kulturnih scena Srbije

Proglas Asocijacije Nezavisnih kulturnih scena Srbije

28/09/2017 Off By
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije – NKSS poziva sve organizacije civilnog društva, pojedince i javne institucije iz polja kulture da javno odbace „Nacrt Strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027“ zbog nestručnog i metodološki neutemeljenog pristupa pisanju teksta Nacrta, fingirane javne rasprave u kojoj nije obezbeđeno ni minimalno stvarno učešće u procesu zainteresovanim organizacijama i zbog toga što predložena Strategija ozbiljno ugrožava slobodu i demokratiju u oblasti kulture.

Nakon detaljne analize teksta, ali i uvida u komentare kolega na celinu i pojedinačne delove predloga Strategije, zaključujemo da Nacrt ne zadovoljava ni minimum profesionalnog standarda da bi se o njemu moglo diskutovati i da bi se kroz konstruktivni dijalog mogao unapređivati, već se mora odbaciti u celini kao nestručan, paušalan, subjektivan i nekonzistentan. Osim toga, dokument je u pojedinim segmentima neprimenljiv, Akcioni plan je manjkav u pogledu preciziranja vremenskih okvira i sredstava za aktivnosti, a nedostatak pozitivnog i neophodnog mišljenja Ministarstva finansija i Ministarstva spoljnih poslova za realizaciju nekih od ključnih aktivnosti potvrđuju da je više reč o spisku želja nego temeljnom strateškom dokumentu. Pored toga, Nacrt nacionalne strategije je u koliziji sa nedavno usvojenom Strategijom razvoja grada Beograda u smislu nepodudarnosti što se izgradnje infrastrukturnih objekata tiče, kao i sa Strategijom kulturnog razvoja Novog Sada u smislu primenjene participativne metodologije izrade dokumenta i podrške organizacijama civilnog društva, te se postavlja pitanje budućih efekata njegovog krovnog karaktera na razvojne dokumente lokalnih samouprava.

Kako javnosti nisu otkrivena ni imena autora Nacrta Strategije, pažnju možemo usmeriti samo na državni vrh u polju kulture i kulturnu politiku koju sprovodi u prethodnom periodu. Ova politika je suštinski retrogradna i to dokazuje razrešavanjem stručnih kadrova iz institucija kulture i dovođenjem nestručnih i politički podobnih ljudi na njihova mesta. Nezakonitim obnavljanjem VD statusa u najvažnijim institucijama uvodi sistemsko obeshrabrivanje i pretnju kao model upravljanja, oduzima autonomiju ustanovama kulture, a položaj radnika u kulturi koji su u njima zaposleni čini nesigurnim. Ključne kulturne institucije, Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej u Beogradu zatvorene su više od decenije, a umesto definisanja odgovornosti za ovakvo stanje, pompezno se najavljuje završetak rekonstrukcije samo jednog od ova dva – MSU, kao da je u pitanju otvaranje novog muzeja. Istovremeno, Nacrt Strategije u okviru jedne decenije predviđa otvaranje minimum sedam potpuno novih, među kojima su muzej Nemanjića, fantastike…

Trenutni ministar kulture, Vladan Vukosavljević, koji je spreman da stane iza ovakvog Nacrta strategije, kulturom se politički počeo baviti sa pozicije gradskog sekretara, i tada se istakao kao ključni akter bijenalizacije Oktobarskog salona, kojom je proredio događanje jedine relevantne manifestacije u oblasti savremene vizuelne umetnosti. Sa ministarskog mesta je odgovoran za višestruko smanjivanje fonda za otkup umetničkih dela i savremenu produkciju, kao i za višestruko uvećanje sredstava namenjenih Dvorskom kompleksu. Razlog za takvu kulturnu politiku možemo tražiti i u njegovom članstvu u Krunskom savetu i pretpostaviti da ono bitno nerepublikanski nadodređuje kulturu jedne još uvek republike. Odbijanjem da odgovori na argumentovane kritike načina na koji se sprovode godišnji Konkursi za podršku projektima, javnom podrškom akterima poput udruženja ,,Alternativa”, javnosti poznatog po nasilničkim, ekstremno desničarskim ispadima, Vukosavljević je presekao vrpcu pred temeljima jedne reakcionarne, a nikako napredne i razvojne kulture.

Država pokušava da nametne stav da je potrebno braniti narod i njegovu nacionalnu kulturu od društva koje čine organizovani ljudi, tj. od civilnog društva, budući da ovim Nacrtom nije predviđeno ni jedno sredstvo osnaživanja organizacija civilnog društva koje je time isključeno iz procesa razvoja kulture. Asocijacija NKSS zbog toga smatra da je ova strategija otvoreno protiv organizovanja ljudi i participativnosti za koju se deklarativno izjašnjava, što dokazuje izolacionistički karakter Nacrta Strategije koji se ne tiče samo državnog međunarodnog okruženja već i odnosa države prema građanima i društvu kojim upravlja i da dominacija uprave nad politikom ljudi ozbiljno ugrožava slobodu i demokratiju i u oblasti kulture.

Zbog svega navedenog pozivamo ostale aktere u kulturi da se zajedno suprotstavimo ovakvom dokumentu koji postavlja trasu radikalnog unazađivanja, a ne razvoja kulture u narednoj deceniji!

Ali takođe pozivamo i najširu javnost na solidarnost sa novinarima, urednicima i medijskim radnicima koji danas izražavaju svoj protest protiv medijskog mraka u koji naša zemlja klizi. Sve ovo znaci su jednog totalitarnog stremljenja vlasti koja pokazuje temeljno nerazumevanje prema kritičkom razmišljanju i u medijima i u umetnosti.

U Beogradu, 28. 9. 2017.♦