Saopštenje Misije MMF posle odlaska iz Beograda

Saopštenje Misije MMF posle odlaska iz Beograda

19/09/2017 Off By

 

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Džejms Rouf, posetila je Beograd u periodu od 13. do 19. septembra 2017. radi otpočinjanja razgovora o budžetu za 2018. i diskusije o napretku u realizaciji strukturnih reformi. Kompletna misija povodom osme i konačne revizije stand-by aranžmana iz predostrožnosti koji je Srbija sklopila sa MMF-om planirana je za kraj oktobra i početak novembra. Na kraju posete, g. Rouf je saopštio:

“Ekonomska aktivnost nastavlja da raste, bez obzira na privremeno usporavanje u prvoj polovini godine, što je uglavnom bila posledica poremećaja u proizvodnji električne energije i negativnog uticaja suše na poljoprivrednu proizvodnju. Domaća potražnja nastavlja da beleži značajan rast, uz dalji oporavak privatne potrošnje i značajne strane direktne investicije. Bitno je da su uslovi na tržištu rada nastavili da se poboljšavaju i da je oko 120.000 novih radnih mesta otvoreno u 12 meseci zaključno sa junom. U ovim uslovima, po našim projekcijama rast će iznositi 2,3 procenta u 2017. godini i dostići 3,5 procenta u 2018. godini.

“Ekonomske politike bi i dalje trebalo da se fokusiraju na unapređenje odgovora ekonomije na strani ponude, kroz realizaciju reformi u cilju jačanja aktivnosti u privatnom sektoru. One obuhvataju unapređenje poslovne i investicione klime, efikasniju državnu upravu i državna preduzeća, kao i povećanje kvaliteta i kvantiteta javne infrastrukture.

“Misija je započela razgovore sa vlastima o fiskalnoj politici za preostali deo 2017. i ključnim parametrima budžeta za 2018. godinu, koji će se privesti kraju tokom revizije aranžmana u oktobru. U uslovima i dalje značajno boljih fiskalnih rezultata od projektovanih u prvih sedam meseci 2017. godine, razgovori su se vodili i o potencijalnim načinima da se upotrebi dodatni fiskalni prostor, uključujući dodatne investicije u prioritetnim oblastima, racionalna povećanja plata u javnom sektoru i penzija, [smanjenje poreza na rad] i brže smanjenje duga. Ovi razgovori će se nastaviti tokom narednih nedelja. Tim MMF-a se zahvaljuje vlastima Srbije na gostoprimstvu i tesnoj saradnji.(Press Misija MMF)♦