Tomislav Žigmanov nezadovoljan: poštivanje ljudskih i manjinskih prava u Srbiji je pamflet

Tomislav Žigmanov nezadovoljan: poštivanje ljudskih i manjinskih prava u Srbiji je pamflet

12/09/2017 Off By

 

Tvrdnja da je Srbija šampion u poštivanju ljudskih i manjinskih prava je pamflet iza kojega ne stoji činjenično stanje, izjavio je republički zastupnik i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov, a objavila HINA:

On je reagirajući na izjave srpskih funcionera u kojima ističu ispunjavanje najviše nivoe manjinskih prava kao i donošenje novih propisa koji će to unaprediti, ocijenio kako to “naravno, ne pije vodu”.

“Premijerka Ana Brnabić je nedavno izjavila kako je Srbija ‘šampion u poštivanju ljudskih i manjinskih prava’, kao da je ovo područje društvenoga života neka grana sporta, recimo američki nogomet, gde se države takmiče u postizanju rezultata. Manjinska prava, prateći institucionalni aranžmani i manjinske politike i njihova primena, daleko su složeniji i zahtevniji društveni izazovi u čijim rešenjima i ostvarenjima nema ‘šampiona’ već postignute društvene pravde i zadovoljnih građana”, naveo je Žigmanov u saopštenju medijima.

Pitanje je koliko su izmene u skladu sa evropskim standardima

“Je li u tu grupu spadaju i učenici završnoga razreda na hrvatskom u subotičkoj gimnaziji koji tokom svog 12-godišnjeg školovanja nisu imali niti jedan udžbenik na materinjem jeziku u svojim rukama?”, upitao je lider DSHV-a.
Kritički govoreći o najavljenim promenama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina on ističe da je pitanje koliko su pojedini sadržaji izmena u skladu s evropskim standardima u području zaštite manjinskih prava.

Po njemu, brojni su nedostatci predloženih rešenja, od kojih su neka “ne samo protivustavna nego i više nego opasna”.

“Recimo, isključivanje članova tela političkih stranaka nacionalnih manjina u radu manjinskih samouprava (zamislimo da se za poslanike u Narodnoj skupštini mogu kandididovati samo članovi kulturno-umetničkih udruženja!). Ili, da svi zapisnici, odluke i akti koje donose saveti moraju odmah posle sednica saveta da budu dostavljeni merodavnom ministarstvu!? Iii, da saradnja saveta s matičnim državama mora da bude u okvirima spoljne politike Republike Srbije?!”.

Drugim rečima, zaključuje Žigmanov, predloženim rešenjima želi da se politički desubjektiviziraju nacionalne manjine i osnaži državna kontrola nad radom samouprava nacionalnih manjina.(Agencije)♦