Global Firepower: Hrvatska vojska – snažnija od srpske!

Global Firepower: Hrvatska vojska – snažnija od srpske!

02/09/2017 Off By

 

Uzimajući u obzir više od 50 faktora, Global Firepower uporedio je vojske sveta prema njihovoj snazi. Ističu kako rangiranje učesnika ne zavisi toliko o ukupnoj količini vojne tehnike, koliko o ujednačenosti vojne moći zemlje i raznovrsnosti raspoloživog oružja (kao primer navode kako 100 minolovaca ne odgovara taktičkoj snazi 10 nosača aviona).

Takođe, zalihe nuklearnog naoružanja se ne uzimaju u obzir, nego države koje imaju nuklearno naoružanje ( i one za koje se to sumnja) dobivaju bonus, kao i članice NATO-a. Također, ne uzimaju se u obzir niti trenutno političko i vojno vodstvo. Na konačnu ocenu prilično utiče i populacija (obzirom na raspoloživo ljudstvo) i geografsko-strateški faktori, raspoloživost resursa i snaga lokalne industrije.
Prema istraživanju najjaču vojsku na svetu imaju Sjedinjene Američke Države, druga je Rusija, a treća je Kina. Slede Indija, Francuska, Velika Britanija, Japan, Turska, Nemačka i Egipat. U slučaju (aktiviranja) rata Južne i Severne Koreje, Izvrsni vođa ne bi dobro prošao – Južna Koreja je na 12. a Severna na 23. mestu
Države nastale raspadom Jugoslavije nalaze se pri kraju popisa vojnih sila, osim Hrvatske, koja je zauzela 68. mesto.
Vojska Srbije znatno je lošije rangirana i nalazi se na 89. mestu, dok je slovenačka vojska na 114. Na popisu vojska Bosne i Hercegovine je 121., a odmah potom sledi Makedonija.
Najnovija članica NATO-a, Crna Gora, uopšte nije uvrštena na popis vojnih sila.(Agencije)♦