MMF: uspešan kraj sedmog razmatranja stendbaj aranžmana

MMF: uspešan kraj sedmog razmatranja stendbaj aranžmana

30/08/2017 Off By

 

Narodna banka Srbije saopštila je da je Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda, na današnjoj sednici (30. avgust)doneo odluku o uspešnom završetku sedmog razmatranja rezultata aktuelnog stendbaj aranžmana Republike Srbije. Istovremeno, zaključene su konsultacije po članu IV Statuta ove međunarodne finansijske organizacije sa našom zemljom.

Međunarodni monetarni fond ocenio je da se trogodišnji aranžman, zaključen februara 2015. uspešno sprovodi. Ostvareni su dobri makroekonomski rezultati, a realni bruto domaći proizvod je danas na višem nivou u odnosu na period pre izbijanja globalne ekonomske krize. Inflacija se kreće u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja, dok je deficit tekućeg računa platnog bilansa značajno smanjen.
Ističe se da odlični rezultati na prihodnoj strani budžeta pružaju podršku fiskalnoj konsolidaciji, što omogućava značajno manje prilagođavanje na rashodnoj strani budžeta. Međutim, kontrola tekućih rashoda je važna radi stvaranja prostora za smanjenje nivoa javnog duga kao i za veće kapitalne investicije.
Prema oceni izvršnih direktora, monetarna politika je uspela da čvrsto zadrži inflaciju u ciljanim okvirima, dok je stabilnost deviznog kursa uticala na povećano poverenje na domaćem tržištu i smanjenje uticaja evroizacije.
Sprovođenje dogovornih mera u okviru programa doprinelo je otpornosti finansijskog sektora koji je sada u znatno boljoj poziciji da podrži privredni rast. Pored toga, potrebno je nastaviti sa naporima u rešavanju problematičnih kredita, kao i ubrzati reforme u finansijskim institucijama sa većinskim državnim vlasništvom.
Odbor izvršnih direktora MMF-a konstatovao je da je poslovno okruženje u Srbiji unapređeno. Preporučuje se dalji napredak u sprovođenju strukturnih reformi a od posebnog značaja je modernizacija obrazovanja, jačanje poreske administracije i restrukturiranje javnih preduzeća.(Press NBS)♦