Inicijativa Ne da(vi)mo predstavila brošuru “Kako se borimo? Vodič za učestvovanje u promeni grada”

Inicijativa Ne da(vi)mo predstavila brošuru “Kako se borimo? Vodič za učestvovanje u promeni grada”

30/08/2017 Off By

 

Inicijativa Ne da(vi)mo predstavila je danas u Medija centru brošuru “Kako se borimo? Vodič za učestvovanje u promeni grada” koja je svojevrstan poziv građanima da se uključe u rad Inicijative i utiču na formulisanje politika koje Inicijativa zastupa, da se uključe u nove akcije otpora samovolji gradskih čelnika i doprinesu planiranju, upravljanju i vođenju grada namenjenog građanima.

U brošuri je detaljno objašnjen dosadašnji način rada Inicijative Ne da(vi)mo Beograd, finansiranja, pouke i principi ove borbe, vrednosti kojima se vodimo, sa kime sve sarađujemo i kako smo do ovde došli, ali je i predočen plan šta bismo želeli da Inicijativa u budućnosti postane. Građani su pozvani ne da budu članovi, glasači ili simpatizeri, već stvaraoci i graditelji ideje Našeg grada za koji se zalažemo.
Svedoci smo toga da politička elita decenijama od politike pravi mulj kojeg se većina ljudi kloni i u koji ne želi da uđe. Svesno se stvara atmosfera koja građane drži dalje od dilova i kompromisa političara i povlašćenih investitora koji se uvek završe na štetu javnog interesa. Zato smatramo da pitanja koja se tiču našeg grada, u kome živimo, učimo i radimo, jesu naša najbitnija politička pitanja i više ih ne smemo prepuštati karijernim političarima i profesionalnim menadžerima koji grad posmatraju kao nepresušni izvor resursa za zadovoljenje svojih potreba, a ne kao okvir zajednice kojoj i sami pripadaju.
Zbog toga otvaramo internet platformu ucestvuj.nedavimobeograd.rs kako bismo, unutar nje, omogućili demokratski dijalog o formama i sadržaju drugačijih gradskih politika. Ovaj forum je koncipiran kao svojevrsna gradska vlada u senci, nudeći tematski pristup u formi gradskih sekretarijata, od saobraćaja i urbanizma, do kulture i turizma. Za inicijativu ovo je prvi korak ka postizanju željene strukture koja treba da omogući ono što političari svesno izbegavaju i protiv čega zdušno rade, a to je informisanje i uključivanje građana u pitanja koja ih se životno tiču.
Sa druge strane, zbog ozbiljnih problema koji su pritisli naš grad, Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd na ovoj platformi predstaviće i Mapu žarišta, na kojoj smo označili tačke i površine u kojima politika otimanja grada od građana dobija svoju prostornu, opipljivu, životnu dimenziju koja će biti osnov teritorijalnog delovanja inicijative. Od Savskog nasipa, preko novobeogradskh blokova, Velikog ratnog ostrva do deponije u Vinči. Ovo su tačke u kojima je inicijativa delovala i gde planira da deluje. Želimo da ova mapa iz Mape žarišta preko mape otpora preraste u mapu živih/demokratskih komšiluka, kao što se već i dešava u krajevima gde se građani organizuju radi očuvanja javnog interesa.
U narednom periodu, dijalog želimo da vodimo i na terenu, na nivou mesnih zajednica, blokova i krajeva u kojima živimo, kako bismo kroz razgovor o problemima, potrebama i željama, definisali zajedničke prioritete politike čije ishodište mora biti bolji život za sve, a ne nekolicinu. Konačno, planiramo da ovako definisan politički program i ideju drugačijeg shvatanja politike kandidujemo na sledećim gradskim izborima.
Internet prezentacija brošure: kakoseborimo.wordpress.com/
Platforma za uključivanje građana: ucestvuj.nedavimobeograd.rs/
Mapa žarišta: kakoseborimo.wordpress.com/2017/07/30/mapa-zarista/(Press NDB)♦