Skupština Srbije: prodajemo ili poklanjmo zemlju strncima?

Skupština Srbije: prodajemo ili poklanjmo zemlju strncima?

28/08/2017 Off By

Ranka Čičak

Danas čak ni Marijan Rističević , Vladimir Đukanović i ostali poznati branioci ideja vladajuće stranke nisu uspeli da ućutkaju opoziciju, koja smatra da je menjanje Zakona o poljoprivrednom zemljištu nepotrebno i da upravo najava zabrane prodavanja strancima srpskog zemljišta znači suprotno.

Sonja Pavlović (DJB) predlaže moratorijuma na zakone koji se odnose na bilo koje zemljište, jer državni premer nije urađen od 1981. godine, pa se ne zna ko je vlasnik zemljišta.
Dejan Šulkić (Dveri) kaže da je donošenje izmena Zakona o poljoprivredi posledica spoljnopolitičke orijentacije da EU nema alternativu.
Vjerica Radeta (SRS) smatra da postojeći Zakon o poljiprivredi ne treba menjati i da promene donose oni koji žele da ispoštuju Sporazum o stabilizaciji i pruživanju:
-Taj sporazum obavezuje Srbiju da prodaje strancima poljoprivredno zemljište.Mi mislimo da to ne sme da se radi.To nije u skladu s Ustavom.To što obmanjujete javnost da ćete na ovaj način sprečiti prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, vrlo brzo će se pokazati da je netačno i ljudi će videti da je sve bila obmana Većina poslanika koji će sada glasati za ovaj zakon bili su nekada protiv prihvatanja čuvenog Sporazuma o stabilizaciji i prikljucivanju. Naravno, mi prihvatamo vašu tvrdnju da je sve ovo započeo neko pre vas, ali od vas se očekivalo da ovo prekinete. Zato vam predlažem da prihvatite sve naše današnje amandmane koji se na to odnose.
Đorđe Vukadinović ocenio je ovu situaciju i ponašanje vlastodržaca kao pokušaj da se mudro zadovolje zahtevi EU, a u isto vreme ubede građani da se radi suprotno.
I Saša Radulović (DJB) smatra da je sve jedna velika marketinska priča:
-SNS daje našu zemlju strancima. Ovaj zakon pokušava to da kamuflira. A već se zemlja daje.Primeri su Tenis, Al Ravafed, dogadjaji u Karađorđevu, Bačkoj, Sivcu. Centralni je problem sto se zemlja uzima našim poljoprivrednicima i daje velikim stranim investitorima.
Nataša Jovanović (SRS) pita kako je jedna Mađarska, prilikom ulaska u EU uspela da zabrani prodaju svoje zemlje strancima, a Poljska je stavila moratorijum na prodaju u 13 narednih godina:
-Zar vam nije dovoljno iskustvo Rumunije, koja se nije zaštitila, pa su joj stranci džabe kupili 800 hiljada hektara zemlje.Sad i vi želite da uradite isto sa Srbijom.
Zoran Živković (NS) kaže da se zemlja predaje strancima na različite druge načine:
-Svaki stranac može da dođe, da za 150 evra formira preduzeće u zemlji i da preko tog preduzeća, koje je sto posto u stranom vlasništvu, kupuje svu zemlju u Srbiji. Prema tome, ovo je farsa. Možete i predsednika Srbije da dovedete da brani ovaj Predlog izmena zakona koji je besmislen i to svi građani Srbije vide. ♦