Beograd: Od petka u Uličnoj galeriji izlaže Aleksandar Joksimović

Beograd: Od petka u Uličnoj galeriji izlaže Aleksandar Joksimović

09/08/2017 Off By

Iva Čukić

U petak 11. avgusta u 20 časova u Uličnoj galeriji / Čavketov pasaž otvara se izložba “MnemosyneCDXI°”, umetnika Aleksandra Joksimovića.


Slično primerima iz istorije drušvenih igara, ali i psihologije i informatike, postavka izložbe Aleksandra Joksimovića pod nazivom „Memory Game 411“ nastoji da navede posmatrača da, prelazići pogledom preko postavke i tragajući za „duplikatom“, testira svoje mnemoničke moći. Međutim, izrazito snažan, nadrealan likovni rečnik i gotovo agresivna poetika, koji su uostalom zajednički imenitelj celokupnog Joksimovićevog stvaralaštva, ne dozvoljavaju olako posmatraču da, nakon što doživi oslikanu predstavu, jednostavno, klizeći pogledom po izloženim radovima, nastavi da traga za parom. Svaka karta prozor je u Joksimovićev metasvet koji zaokupljuje imaginaciju posmatrača, pokrećeu njemu niz neočekivanih asocijacija, i tako otežava postupak pukog memorijskog poigravanja.
Neparan, ali po rečima autora savršen broj karata ukazuje da posmatrač nikada neće moći u potpunosti da reši enigmu duplikata. Sad druge strane, taj „problematični“ broj sa sobom nosi i snažno simbolično značenje. Joksimović tako ističe da, sa stanovišta numerologije, broj 411 simboliše odlučnost za postizanjem cilja, jasan fokus i strpljivost, dakle osobina koje je poželjno da igrač memorije ima. Pa ipak, tragajući za poslednjim parovima, uporan posmatrač će se iznova naći na početku procesa, ponovo izdvojen iz realnog i smešten u svet oslobodjen diktata racionalnog.
Aleksandar Joksimović je multimedijalni umetnik, rođen 1981. u Kikindi. Godine 2006. diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a 2012. doktorirao na Interdisciplinarnim doktorskim studijama na Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek digitalna umetnost. Bavi se slikarstvom, crtežom, performansom i video artom. Izlagao je na brojnim kolektivnim i samostalnim izložbama.♦