NKSS raspisala konkurs za nove članove

NKSS raspisala konkurs za nove članove

04/08/2017 Off By

 

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) raspisuje konkurs za prijem novih članica. Sva zainteresovana udruženja, inicijative i pojedinci koji ispunjavaju opšte uslove o članstvu iz Statuta NKSS, mogu se prijaviti za prijem u Asocijaciju.

Konkurs je otvoren od 28. juna do 3. septembra 2017. godine.
Uredno popunjene prijave koje se sastoje od pristupnice i dve preporuke, potrebno je poslati na adresu [email protected]
O prijemu novih članova odlučivaće se na redovnoj godišnjoj Skupštini Asocijacije 14-17. septembra 2017. godine u Novom Pazaru, a rezultati će biti objavljeni na web strani Asocijacije najkasnije 10 dana po završetku Skupštine.
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.
Ko može da bude član NKSS:
– da realizuje programske aktivnosti u polju kulture najmanje dve godine prepristupanja Udruženju;
-da prihvata vrednosti, ciljeve i Statut Udruženja;
– da je dve redovne članice Udruženja formalno preporuče za prijem u Udruženje;
-da dostavi popunjenu prijavnicu overenu pečatom udruženja i potpisom ovlašćenoglica (za udruženja građana), potpisima članova neformalne umetničke grupe ili ličnim potpisom;
– da na Skupštini Udruženja dve trećine prisutnih članica glasa za prijem novečlanice u Udruženje.
Prijave treba da sadrže pristupnicu i 2 preporuke.
Prijave se šalju na adresu [email protected]
Kontakt za dopunske informacije: [email protected] i telefonom 062/1357111 (11–15h radnim danima).♦