Vlada odlučila –  garantovana cena hleba „Sava” ostaje 46 dinara

Vlada odlučila – garantovana cena hleba „Sava” ostaje 46 dinara

27/07/2017 Off By
Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici, donela je Zaključak o usvajanju Sporazuma o saradnji između Evropske komisije i Vlade Srbije o saradnji u oblasti pristupa podacima i korišćenju „Sentinel“ podataka, Kopernikus programa.

Radi se o najvećem svetskom programu za satelitsko snimanje planete Zemlje, vrednom blizu 7 milijardi evra. Republika Srbija jedina je država kojoj je ponuđen besplatan pristup svim podacima, a da nije članica Evropske unije. Ovo je ostvareno zahvaljujući Institutu BioSens iz Novog Sada koji je pobedio na evropskom takmičenju najboljih projekata na kome je učestvovalo više od 200 prijavljenih organizacija iz cele Evrope. Pristup ovim podacima od posebnog je značaja za domaću poljoprivredu, mala i srednja preduzeća koja će od sada moći, da na globalnom tržištu ponude svoje inovativne proizvode zasnovane na upotrebi Sentinel podataka.
Vlada je donela i Uredbu o formiranju Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koja će biti pozicionirana kao centralna funkcija u Vladi, koja direktno odgovara predsedniku Vlade. Za početak rada Kancelarije nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije. Zadatak Kancelarije biće da konsoliduje državne IT resurse, obezbedi povezivanje različitih informacionih sistema i bude snažna podrška i osnova razvoja elektronske uprave Republike Srbije. Formiranje Kancelarije predstavlja i ostvarenje višedecenijskog sna IT zajednice u zemlji: da postoji državni IT autoritet na najvišem nivou – Vlade Republike Srbije, koji će sigurno doprineti daljem rastu IKT sektora u Republici, kao jednom od najbrže rastućih sektora i omogućiti dalji rast BDP.
Kancelarija počinje sa radom osmog dana od objavljivanja Uredbe o Kancelariji u Službenom glasniku Republike Srbije. Zadatak Kancelarije je da od naredne godine obezbedi smanjenje ukupnih sredstava u budžetu potrebnih za informacione tehnologije, s obzirom na to da će se državni IT sistemi objedinjavati i racionalizovati, a jedan od ciljeva je i sopstveni razvoj informacionih sistema i što manja zavisnost od gotovih-zatvorenih informatičkih rešenja.
Vlada Srbije usvojila je takođe i Uredbu o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim javnim organizacijama. Usvajanjem Uredbe preciznije se uređuje sistematizacija radnih mesta u javnim službama, što će uticati na efikasnost i pravedniju raspodelu plata i primanja u javnim službama. Rad na Uredbi i usaglašavanje radnih mesta trajali su više od dve godine, kroz transparentan proces javnih konsultacija.
Na današnjoj sednici, usvojena je i Odluka o garantovanoj ceni hleba „Sava“, od brašna tip 500, koja je ostala nepromenjena, 46 dinara.(Press Vlada)♦