Tibor Vaš: Nacionalne manjine nisu samo ukras, nego ravnopravni građani

Tibor Vaš: Nacionalne manjine nisu samo ukras, nego ravnopravni građani

02/07/2017 Off By

 

Član Predsedništva Lige socijaldemokrata Vojvodine Tibor Vaš smatra da u Srbiji postoji raskorak između prava nacionalnih zajednica propisanih Ustavom i zakonom i onoga što se primenjuje u praksi.

Navodi: “Predstavnici vlasti neretko ističu da je nivo prava na visokom nivou, ali je činjenica da su mnoga od njih mrtvo slovo na papiru. Poslednji slučaj izmene Pokrajinske skupštinske odluke o objavljivanju propisa i drugih akata, kojom je predviđeno da se najveći deo akata više neće objavljivati u Službenom listu AP Vojvodine na jezicima nacionalnih zajednica, samo je još jedan primer nepoštovanja propisanih prava nacionalnih zajednica. LSV očekuje da vlasti preduzmu konkretne korake u cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti.
Pre više od godinu dana usvojen je Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih zajednica i to je, svakako, bila dobra vest, ali i ovaj važan dokument neće imati većeg značaja ako se ne bude potpuno ispoštovao. Važno je naglasiti da osnovni okvir za ovaj Akcioni plan predstavljaju Okvirna konvencija za zaštitu prava nacionlanih manjina Saveta Evrope, Evropska povelja o manjinskim i regionalnim jezicima, kao i izveštaj Ekspertske komisije za nacionalne manjine Evropske unije.
Pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji prilika su da se položaj nacionalnih zajednica u velikoj meri popravi. Pregovaračko poglavlje 23 jedno je od nabitnijih u celom procesu pregovora i sasvim je jasno da bez unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti manjinskih prava i sloboda Srbija neće biti uspešna u pregovorima sa Evropskom unijom.
Liga socijaldemokrata Vojvodine snažno će naglašavati potrebu poboljšanja stanja u ovoj oblasti i kvalitetnijeg sprovođenja propisanih pravila u praksi, kao i jasnije regulisanje i pooštravanje kaznenih odredbi.
Nacionalne zajednice nisu samo ukras kojim se država ponosi, nego i ravnopravni građani Srbije koji moraju uživati sva prava.
Tražimo jasne mere Vlade Republike Srbije i uklanjanje raskoraka između propisanih prava i stanja u svakodnevnici.(Press LSV)♦