Beograd: Počeli zvanični razgovori misije MMF s delegacijom Srbije

Beograd: Počeli zvanični razgovori misije MMF s delegacijom Srbije

26/06/2017 Off By
Plenarnim sastankom, održanim danas u Narodnoj banci Srbije, počeli su zvanični razgovori predstavnika Republike Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Delegaciju Republike Srbije na plenarnom sastanku predvodila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, koja predstavlja Republiku Srbiju u MMF-u, a u razgovorima su učestvovali i ministar finansija Dušan Vujović i ministar privrede Goran Knežević sa saradnicima.

Misija MMF-a, koju predvodi James Roaf, boravi u Beogradu od 22. juna do 5. jula povodom sedmog razmatranja rezultata u sprovođenju aktuelnog stendbaj aranžmana Republike Srbije. Istovremeno biće obavljene i konsultacije po članu IV Statuta MMF-a sa našom zemljom.
U okviru sedmog razmatranja aktuelnog stendbaj aranžmana, biće sagledana realizacija obaveza dogovorenih ekonomskim programom, ostvareni rezultati fiskalne politike, kao i mere ekonomske politike koje će biti sprovedene u narednom periodu. Posebna pažnja u razgovorima biće posvećena sprovođenju sveobuhvatnih strukturnih reformi koje treba da doprinesu daljem otvaranju novih radnih mesta i postizanju održivih i visokih stopa privrednog rasta.
Istovremeno, u okviru Konsultacija po članu IV Statuta MMF-a, koje ova institucija obavlja sa zemljama članicama radi sprovođenja svoje nadzorne funkcije, predstavnici misije analiziraće celokupna privredna kretanja u Republici Srbiji, ekonomske politike i mere koje se preduzimaju radi održavanja stabilnih odnosa u privredi, uravnoteženja platnog bilansa i dalje liberalizacije u spoljnotrgovinskoj razmeni.
Međunarodni monetarni fond je poslednje konsultacije po članu IV Statuta sa Republikom Srbijom održao u februaru 2015.(Press NBS)♦