U Beogradu se od 22. do 25. juna održava sastanak Evropske akcione koalicije za pravo na stanovanje i grad

U Beogradu se od 22. do 25. juna održava sastanak Evropske akcione koalicije za pravo na stanovanje i grad

20/06/2017 Off By

 

U organizaciji inicijative Ne da(vi)mo Beograd i udruženja Ko gradi grad u Beogradu se od 22. do 25. juna održava sastanak Evropske akcione koalicije za pravo na stanovanje i grad.

U ovom periodu u našem gradu će se okupiti 28 organizacija stanara, podstanara, stanovnika socijalnih stanova, skvotova, žrtvi prinudnih iseljavanja, profesionalaca i istraživača koje se širom Evrope bave dostupnošću života u gradovima.
Evropska koalicija je nastala 2013. godine kako bi se uvezali lokalni napori u borbi protiv održavanja i produbljivanja društvene segregacije koja nastaje sa privatizacijom i komercijalizacijom stanovanja, javnih prostora i drugih resursa. Naši zajednički zahtevi su političke, ekonomske i društvene promene koje će omogućiti pristojno stanovanje za sve i efektivno učešće u donošenju odluka koje se tiču resursa naših gradova. Više o koaliciji možete naći na housingnotprofit.org.
Tema beogradskog sastanka su lokalne borbe za dostojanstven život u gradu u kontekstu sve veće finansijalizacije stanovanja, koja nekretnine posmatra isključivo kao investiciona šema.
U subotu 24. juna, u Centru za kulturnu dekontaminaciju, počinje javni deo programa.
Od 15,30 časova, Manuel Aalbers, sociolog i planer sa Univerziteta Leven u Belgiji će održati predavanje o finansijalizaciji stanovanja, njenim uzrocima i posledicama koje ima po život u evropskim gradovima.
Centralni događaj planiran je na istom mestu od 17 časova gde će se na panel diskusiji razgovarati o konkretnim problemima dostupnosti i kvaliteta stanovanja i strategijama borbe za pravednije gradove sa članicama Evropske akcione koalicije za pravo na stanovanje. Radni jezici za oba događaja su srpski i engleski (sa simultanim prevodom).(Press KDB)♦