Predsednik Bundestaga Norber Lamert obratio se poslanicima Srbije

Predsednik Bundestaga Norber Lamert obratio se poslanicima Srbije

15/06/2017 Off By

Rank Čičak

Predsednik nemačkog Bundestaga, Norbert Lamert rekao je danas poslanicima Skupštine Srbije da njegova zemlja ima iskustvo tranzicije od autorativnog sistema u demokratski i da ga rado želi preneti drugim zemljama:

-Demokratiju ne čini postojanje Vlade, nego postojanje parlamenta. Od kada postoji čovečanstvo, postoji i Vlada. Parlament je novija pojava u istoriji. Jedan sistem čini demokratskim ne samo to da parlament imenuje Vladu, već i da je nadzire. Demokratija se ne prepoznaje u tome što postoje većine. To je tačno, ali nevažno. Demokratiju možete prepoznati po tome što većine ne mogu odlučiti o tome da li postoje manjinska prava, nego po tome što manjine imaju svoje neprikosoveno pravo i nisu na raspolaganju većine. Kako može u jednom društvu da raste shvatanje kako su manjinska prava neprikosovena, ako se to ne praktikuje u parlamentu?
Lamert je zaključio da naša zemlja ne samo što mora sprovesti ekonomske reforme, nego su joj potrebne i političke:
-Mesto za takav dijalog je upravo ovaj parlament.Ovde treba raspravljati o promeni Ustava u interesu razvoja zemlje i pristupanju EU. Već 5 godina Srbija ima status kandidata. Ali, Evropi je trebalo 14 godina za tranziciju autoritarnih komunističkih sistema u Poljskoj, Mađarskoj , delu Nemačke, Češkoj i drugim državama. Jer, EU nije automatizam, već pripadnost zajednici zemalja koje dele zajednička uverenja o demokratskim principima. Sa simpatijama smo primili k znanju da se Srbija opredelila za tu stratešku opciiju. Mi smo naklonjeni takvom stavu. U proteklim godinama Nemačka nije bila samo najvažniji trgovinski partner Srbije, već i najveći donator. Svi smo Evropljani, sa ove i sa one strane EU. Svi imamo slobodu da odlučimo hoćemo li učestvovati u tom velikom evropskom projektu. Ali, moramo biti svesni da EU nije samo veliko obećanje, već i velika obaveza.
Pažnju srpskih poslanika izazvala je izjava gosta da je propast prve nemačke demokratije koju su pokušali uvesti posle Prvog svetskog rata, doveo do diktature sa stravičnim posledicama po ceo svet, a najviše za Nemačku.(Foto Tanjug)