SDU: Ukidanjem privatnih izvršitelja zaustaviće se samovlašće

SDU: Ukidanjem privatnih izvršitelja zaustaviće se samovlašće

07/06/2017 Off By
Predsednik Socijl demokratske unije Ivan Zlatić poslao nam informaciju o stradanju porodice Havatmi. Piše:

Privatni izvršitelj Nenad Botorić juče je nasilno iselio porodicu Havatmi. Uprkos očiglednoj nepravdi koja je porodici Havatmi naneta, i uprkos solidarnoj podršci velikog broja organizacija i pojedinaca, samovlašće privatnog izvršitelja nije moglo biti sprečeno u okviru institucija sistema. Izvršitelji imaju na raspolaganju onoliko policajaca koliko im je potrebno da sprovedu svoje namere, to je ugrađeno u propise, i građani nemaju nikakve legalne mehanizme da im se odupru.
Podsećamo da je privatizacija izvršenja u Srbiji sprovedena sa obećanjem da će se rešiti problem nenaplativih potraživanja i razbiti “dužnički lobi” koji je godinama gušio našu privredu. Radnici u Srbiji su očekivali da će uvođenje privatnih izvršitelja onemogućiti gazde da im mesecima i godinama ne isplaćuju zarade. Sa ovakvim nadama najšire javnosti, izvršiteljima je poverena nekontrolisana moć. Pet godina kasnije, privatni izvršitelji su se pokazali apsolutno nesposobnim da reše bilo koji od problema zbog čijeg rešenja su osnovani, jer su potpuno nezainteresovani da moćnima uteruju dugove u ime nemoćnih. Naprotiv, rešeni su da zarade isključivo tako što sprovode nasilje nad onima koji ne mogu da im uzvrate.
Ukidanje privatnih izvršitelja i vraćanje poslova izvršenja pod okrilje suda jedini je način da se više nikada ne ponovi divljanje beskrupuloznih Botorića nad nemoćnim građanima. Deo ljudi koji se danas okupio da iskaže solidarnost sa porodicom Havatmi iz nemoći je pribegao vaninstitucionalnim načinima sprečavanja nasilja. Ukoliko se izvršenja što hitnije ne vrate pod okrilje suda, ovakvi vidovi otpora nasilju biće sve drastičniji, za šta će isključivu odgovornost snositi zakonodavac koji je institucionalizovao nepravdu.♦