Protiv Diktature: Između 250 hiljada nelegalnih objekata srušili “divlju” džamiju

Protiv Diktature: Između 250 hiljada nelegalnih objekata srušili “divlju” džamiju

26/05/2017 Off By

U ime tima Protiv DIktature,Tijana Hegić

Prema podacima prikazivanim u medijima, Beograd ima dvesta pedeset hiljada nelegalnih objekata. Smatramo nepravednim što je rušenje maltene započeto objektom protiv čijeg početka uklanjanja se borio veliki broj lokalnih stanovnika, za koje je ovaj objekat očigledno od velikog značaja, i to nakon najavljenog pregovaranja sa gradskom vlasti o ozakonjenju gradnje.

Takođe, želimo da skrenemo pažnju javnosti na to da se zakoni primenjuju vrlo selektivno i da se građani dele na podobne i nepodobne, budući da Zukorlić može neometano da gradi nelegalne objekte u centru Novog Pazara. Ovakvo ponašanje vlasti ogoljuje diktaturu jer jasno ukazuje da ničija sigurnost ne zavisi od važećih pravnih akata već isključivo od volje ljudi bliskih vrhu vlasti.
Podsećamo da ovakvo ponašanje nije u srpskoj tradiciji i da selektivno rušenje verskih objekata u sumrak Spasovdana predstavlja uvredu za sve građane Srbije.
Budući da su u toku rušenja postojala tri prstena obezbeđenja, nameće se pitanje da li je u rušenju učestvovala i neka “viša instanca pored opštinske vlasti.
Osuđujemo šablon ponašanja vlasti da svoje odluke, kojima se građani protive, sprovode noću, kada oštećeni narod nije u mogućnosti da se donesenim odlukama usprotivi.
Smatramo da za svaki problem postoji rešenje, koje ne mora biti radikalno i na štetu naroda, i da se gradnja nelegalnog verskog objekta u Zemun polju mogla rešiti mirnim putem, svakako bez noćnog rušenja.♦