Pismo Inicijative “Savski nasip”: u nedelju blokada nelegalnog priključka na okretnici “Dr. Ivana Ribara”.

Pismo Inicijative “Savski nasip”: u nedelju blokada nelegalnog priključka na okretnici “Dr. Ivana Ribara”.

19/05/2017 Off By
U nedelju, 21.maja u 17 čsova grupa građana okupljena oko neformalne inicijative “Savski nasip” blokirati će nelegalni priključak puta ka nasipu sa okretnice u ulici “Dr. Ivana Ribara”.

Povod akcije je pokušaj vlasti Beograda da još jednom izvrdaju zakon i zdrav razum, opravdavajući postojanje ovog nelegalnog priključnog puta koji su bez ikakvih dozvola napravili vlasnici nelegalnih vikendica iza Savskog nasipa. Da ironija bude veća, vikendaši sami popravljaju taj put ka nasipu koji su kamioni razrovali vozeći građevinski materijal za njihove vile, preuzimajući time zakon u svoje ruke. Pored države koja žmuri na bezakonje, vikendaši zidaju, popravljaju, nasipaju, asfaltiraju, licemerno se izgovarajući opštim dobrom, a sve bez ikakvih dozvola i iz sopstvenog interesa.
Na ovaj način se ugrožavaju pešaci, džogeri i biciklisti kojih je zbog saobraćaja na Savskom nasipu sve manje, i koji se zbog ovog probema bune već nekoliko godina.
Servisne službe ( vozila vodovoda, vodoprivredna i protivpožarana vozila) imaju mogućnost da se preko već postojećih prilaza duž novobeogradskih blokova uključe na Savski nasip, ali gradski Sekretarijat za saobraćaj i gradski Sekretarijat za inspekcijske poslove odbijaju da postupe po Zakonu o javnim putevima (član 89, 97 i 91) i i Odluci o ulicama i lokalnim nekategorisanim putevima (član 26) i da zatvore nelegalni priključak.
Upravo zbog toga je na Savskom nasipu postojao znak zabrane saobraćaja u oba smera (osim za servisna vozila), koji je gradski Sekretar saobraćaja Dušan Rafailović svojim rešenjem ukinuo krajem 2016., izgovarajući se da je put na nasipu u nadležnosti JVP “Beogradvode”. Međutim, sada kada se dovodi u pitanje priključak na ulicu Dr. Ivana Ribara koja je pod direktnom nadležnošću Sekretarijata za saobraćaj, Rafailović i njegovi ljudi se sakrivaju iza prolaska servisnih službi, iako su odgovarajući znak koji ih na nasip propušta ukinuli pre samo pola godine. Postavlja se samo pitanje šta sprečava bilo kog vozača da na taj nelegalni put skrene, ako nema nikakav znak ili prepreku?
Na ovaj način gradske službe odbijaju da iskoriste mogućnost da nelegalni pristupni put zatvore, a pritom ne žele da učine ništa da odblokiraju krunu nasipa koju su sami zatvorili iznad okretnice u Dr. Ivana RIbara. Kruna nasipa je blokirana 2010. godine, na zahtev opštine Novi Beograd. Nemamo ništa protiv ovog poteza jer sprečava prolaz privatnih vozila ka novobeogradskom keju, ali se nameće logično pitanje zašto čuvar JKP “Gradsko zelenilo” ne propušta vozila servisnih službi ka Galovici, na isti način kao i što propušta dostavna i servisna vozila na deo nasipa duž blokova?
I umesto da čuvarska služba JKP “Gradsko zelenilo” uz pomoć stubića kontroliše jedini prilaz nasipu, toleriše se paralelni prilaz napravljen na “divlje” od strane vikendaša uz blagoslov Grada.
Ovo je čist i nedvosmislen dokaz da Grad Beograd stoji iza bezakonja i zloupotreba na Savskom nasipu i da je sadašnja situacija odraz želje gradskih službi da se ne mešaju u svoj posao.
Podsećamo, iza nasipa se nalazi prva zona zaštite vodoizvorišta na kojoj je zabranjena bilo kakva gradnja, takođe i plavni pojas reke Save (forland) u kome je zabranjena gradnja čvrstih objekata kao što su vikendice i nasipanje terena zemljom i šutom. Na nasipima za odbranu od poplava je Zakonom o vodama zabranjen saobraćaj. (član 133, stav 1)
Razlozi su moguće urušavanje nasipa pri velikom vodostaju, dizanje poplavnog talasa zbog prepreka u koritu za velike vode kao i moguće zagađenje vodoizvorišta od materijala koji se nasipa, kao i od fekalnog otpada iz vikendica.♦