Istraživanje Tajmsa: Južna Afrika – najevtinije mesto za život!

Istraživanje Tajmsa: Južna Afrika – najevtinije mesto za život!

13/05/2017 Off By
AMERIČKI magazin Tajms objavio je listu od 50 najjeftinijih zemalja na svetu za život. Kako je objašnjeno, kao parametri za sastavljanje liste, GoBankingRates je rangirao zemlje na osnovu četiri dostupne mere koje je objavio Numbeo, online baza podataka cena: indeks lokalne kupovne moći, cena zakupa nekretnina, cena namirnica i indeks potrošačkih cena. Poređenja u rezultatima su vršena sa standardom života i cenama u Njujorku.

Srbija je na ovoj listi zauzela 18. mesto. U odnosu na ostalih 49 zemalja, cena zakupa nekretnina je treća najniža, sa prosečnom cenom zakupa jednosobnog stana od oko 155 evra u Novom Sadu, navodi se u tekstu i dodaje da su cene namirnica (za 73,2 posto jeftinije nego u Njujorku) i indeks potrošačkih cena (66,8 posto jeftiniji) niski, ali i kupovna moć (za 52,4 posto niža) stanovništva.
Crna Gora (26. mesto na listi) se ističe po niskim cenama namirnica, dok je kupovna moć negde na sredini liste najjeftinijih zemalja za život. U poređenju sa Njujorkom, kupovna moć je niža za 44,6 posto, zakup jeftiniji za 88,8 posto, namirnice za 68,9 posto, dok je indeks potrošačkih cena niži za 61 posto.
Što se tiče regiona, Bosna i Hercegovina je na 11. mestu liste. Kako piše Tajms, poseduje pristojnu kupovnu moć, nisku cenu zakupa nekretnina, namirnica i indeksa potrošačkih cena. Kao primjer se navodi Sarajevo gde su ukupni mesečni troškovi najma i ostalih troškova između 550 i 650 evra.
Hrvatska se nalazi na 47. mestu. Kupovna moć je niža za 36,1 posto, cena zakupa nekretnina je 90 posto jeftinija, namirnice 58,8 posto, a indeks potrošačkih cena 51,2 posto. Kako se navodi u tekstu, cena zakupa nekretnina je niža nego u većini zemalja sa liste, a kao primer je navedeno da soba u Zagrebu košta 325 evra.
Slovenija je na 36. mestu. Zanimljiv podatak je da Slovenija ima višu kupovnu moć od svih 50 zemalja na listi, a u odnosu na Njujork je niža za 13 posto. Cena zakupa je jeftinija za 86,5 posto, namirnice za 57,4 posto, a indeks potrošačkih cena 47,4 posto.
Prvih deset zemalja na listi najjeftinijih zemalja za život koju je objavio Tajms su Južna Afrika, Indija, Kosovo, Saudijska Arabija, Kazahstan, Zambija, Oman, Paragvaj, Češka i Makedonija♦