Reagovanje Zaštitnika građana: netačna izjava gradskog sekretara

Reagovanje Zaštitnika građana: netačna izjava gradskog sekretara

12/05/2017 Off By
NETAČNA je izjava v.d. gradskog sekretara za obrazovanje i dečju zaštitu da je Zaštitnik građana predložio da se siromašna deca izbace iz vrtića.

Zaštitnik građana je uputio preporuku da se obezbedi kontinuitet i izvesnost u korišćenju usluge predškolskih ustanova, a ne da već upisana deca svake godine ponovo konkurišu. Upravo zbog novih pravila koje je postavio Sekretarijat, a koja Zaštitnik građana osporava, Ugovori se zaključuju na po jednu godinu čime je postalo neizvesno da li će dete pohađati istu predškolsku ustanovu čak i kada roditelji redovno plaćaju. Ono što jeste izvesno je da će svako dete biti automatski isključeno iz predškolske ustanove istekom radne godine ukoliko roditelji ne budu platili ovu uslugu, te da će morati ponovo da konkurišu za mesto u vrtiću.
Svi ugovori koje je Sekretarijat pripremio već sadrže odredbe o jednostranom raskidu ugovora kada roditelj kasni sa izmirenjem ugovorne obaveze, a novi ugovori i aneksi ugovora sadrže i dodatnu odredbu kojom se detetu oročava pohađanje vrtića na najviše dve godine, umesto, kao do sada, do polaska deteta u školu. Vršilac dužnosti sekretara izjasnio se Zaštitniku građana da je ovo rešenje uvedeno „pre svega zbog velikih dugovanja roditelja prema predškolskim ustanovama, koja se ne mogu naplatiti“.
Utvrđujući ovaj propust Zaštitnik građana je preporučio Sekretarijatu da deci, za koju je već zaključen ugovor po ranijim pravilima o korišćenju usluga predškolske ustanove na neodređeno vreme, omogući da prava iz tog ugovora i ostvare. Preporučeno je i da se u anekse ugovora i nove ugovore unese odredba da korisnik, ukoliko ispunjava obaveze, nastavlja korišćenje usluga u narednim godinama bez ponovnog konkurisanja.(Press ZG)♦