Odluka Vlade: za crvene  nema posla!

Odluka Vlade: za crvene nema posla!

04/05/2017 Off By
Rangiranje na beloj i crnoj listi Ministarstva pokazuje kapacitet preduzeća da obave posao za koji konkurišu, koristeći kriterijume kao što su broj zaposlenih na neodređeno vreme, učestalost težih i lakših povreda na radu, pojavu rada na crno i redovno plaćanje poreza i doprinosaVLADA SRBIJE usvojila je na današnjoj sednici zaključak kojim je državnim institucijama preporučeno da pre donošenja odluke o dodeli posla preko javnih nabavki provere rejting preduzeća na crnoj i beloj listi Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kako bi se izbeglo da poslove dodeljuju firmama sa crne liste.

Cilj preporuke je da prednost u dobijanju poslova imaju preduzeća koja redovno plaćaju poreze i doprinose, vode računa o bezbednosti radnika i poštuju ugovorne obaveze, što su sve kriterijumi koji ih svrstavaju na belu listu. Rangiranje na beloj i crnoj listi Ministarstva pokazuje kapacitet preduzeća da obave posao za koji konkurišu, koristeći kriterijume kao što su broj zaposlenih na neodređeno vreme, učestalost težih i lakših povreda na radu, pojavu rada na crno i redovno plaćanje poreza i doprinosa.

Zaključak koji je usvojen na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odnosi se na sve firme iz oblasti građevinarstva i obuhvata ne samo izvođače radova, već i projektantske kuće, kao i firme koje se bave nadzorom. Ovim zaključkom državnim institucijama se preporučuje da u javnim nabavkama propišu dodatne uslove u pogledu kadrovskog kapaciteta i koriste crne i bele liste građevinskih preduzeća kao način kontrole da li su ponuđači ispunili sve tražene uslove.

Na kraju decembra 2016. godine na bodovnoj listi bilo je ukupno 605 preduzeća, sa ukupno 29.308 zaposlenih, uključujući izvođače, podizvođače, projektantske i firme za nadzor, kao i različite vrste dobavljača. Od ukupnog broja firmi, na kraju prošle godine 330 se nalazilo na beloj, a 275 na crnoj listi.

Zaključak Vlade predviđa i da se bodovna lista, koja se nalazi na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ubuduće ažurira na dva meseca(Press MGSI)♦