Inicijativa „Ne da(vi)mo Beograd” poziva građane da podrže policijski i vojni sindikat!

Inicijativa „Ne da(vi)mo Beograd” poziva građane da podrže policijski i vojni sindikat!

06/04/2017 Off By
Trenutni protesti mladih ljudi na ulicama u više gradova Srbije pokazuju da je građanima dosta srozavanja demokratskih institucija i politika kojima se sistemski društvo siromaši

INICIJATIVA „Ne da(vi)mo Beograd” poziva građane da u subotu 8. aprila u 12 časova ispred Vlade Srbije, podrže Policijski sindikat Srbije i Vojni sindikat Srbije koji se bore protiv namere vlasti da policiju i vojsku privatizuje, instrumentalizuje i pretvori u svoje partijske jurišnike i saučesnike u zločinima i brojnim kršenjima zakona.  

Pozdravljamo nameru sindikata da se usprotive postavljanju nestručnog kadra na rukovodeće pozicije u vojsci i policiji, materijalnom i socijalnom degradiranju vojnika i policije, kao i sistemskom iživljavanju nad radnicima u privatnom i javnom sektoru. Naša borba protiv nesigurnosti, nemaštine i bezperspektivnosti, može biti jedino zajednička, jer gnev koji nas vodi da izađemo na ulice je isti, a to je nepristajanje na plan vladajuće političko – ekonomske elite da uzurpira i monopolizuju sve društvene resurse i uspostavi autoritarni režim radi zgrtanja bogatstva i večnog uživanja na vlasti.

Trenutni protesti mladih ljudi na ulicama u više gradova Srbije pokazuju da je građanima dosta srozavanja demokratskih institucija i politika kojima se sistemski društvo siromaši. Medijsko izveštavanje o ovim protestima umesto da istraži povode i razloge koji su građane izveli na ulice, svelo se isključivo na prenošenje izjava ljudi na vlasti, njihovih neutemeljnenih optužbi i blaćenje građana koji su se odvažili da ne ćute i da kritikuju njihove postupke.(Press NDB) ♦