Reagovanje: Zlonamerne tvrdnje NUNS-a, NDNV-a, ANEM-a i Lokal presa o netransparentnom radu Ministarstva kulture i informisanja

Reagovanje: Zlonamerne tvrdnje NUNS-a, NDNV-a, ANEM-a i Lokal presa o netransparentnom radu Ministarstva kulture i informisanja

30/03/2017 Off By

 

Predstavnici Ministarstva kulture i informisanja su više puta javno iznosili inicijative za neophodne izmene medijskih zakona koje treba da poboljšaju položaj novinara i medija i reše statuse nacionalne novinske agencije Tanjug, Politike i Večernjih novosti. Takođe, Ministarstvo kulture i informisanja najavilo je donošenje nove Medijske strategije, za čiju izradu radna grupa još nije formirana

MINISTARSTVO kulture i informisanja žali zbog neosnovanih tvrdnji Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Lokal presa da Ministarstvo kulture i informisanja „u potaji, bez konsultacija sa stručnom javnošću, priprema donošenje novih i izmenu postojećih medijskih zakona, kao i novu Medijsku strategiju“.
Predstavnici Ministarstva kulture i informisanja su više puta javno iznosili inicijative za neophodne izmene medijskih zakona koje treba da poboljšaju položaj novinara i medija i reše statuse nacionalne novinske agencije Tanjug, Politike i Večernjih novosti. Takođe, Ministarstvo kulture i informisanja najavilo je donošenje nove Medijske strategije, za čiju izradu radna grupa još nije formirana.

Nažalost, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres zlonamerno tumače aktivnosti koje Ministarstvo kulture i informisanja preduzima sa ciljem da se transparentno, i bez odlaganja, pokrene rešavanje gorućih pitanja u medijskom zakonodavstvu. Ističemo da su o svim planovima Ministarstva kulture i informisanja u ovoj oblasti, predstavnici većine udruženja koja sada iznose neutemeljene optužbe obaveštavani i na sastancima u Ministarstvu.
Ministarstvo kulture i informisanja ne samo da je posvećeno nastavku medijskih reformi i ispravljanju ozbiljnih nedostataka u postojećim zakonskim rešenjima, nego i poštovanju procedure prilikom donošenja zakona, koja podrazumeva javne rasprave i konsultacije sa strukovnim i profesionalnim udruženjima i asocijacijama.(Press MKI)♦