UG Ulice za bicikliste: teški kamioni ruše Savski nasip

UG Ulice za bicikliste: teški kamioni ruše Savski nasip

29/03/2017 Off By

 

DOK gradske službe (Beokom) tvrde da je na Savskom nasipu zaustavljen saobraćaj, a da postavljena čuvarska služba radi posao za koji je plaćena, nasipom tutnje teško natovareni kamioni. Na fotografiji snimljenoj jutros na nasipu u smeru ka Galovici prošao je teško natovaren kamion.

Osim što je to zabranjeno Zakonom o vodama (član 133. stav 1) jer vozila oštećuju nasip, ovi kamioni verovatno nose zemlju za nasipanje savskog inundacionog pojasa (forlanda), što je takođe suprotno Zakonu o vodama (takođe član 133. stav 1), jer smanjuje zapreminu plavnog pojasa reke.

Građani su  bezuspešno prijaviljivali oštećenje rampe koje je sprečavalo prolazak teških vozila na nasip, a Sek. za inspekcijske do sad nije uspeo da reši problem sa oštećenjem rampe, iako je isto prijavljeno pre skoro tri meseca. Nalog za popravku je upućen preduzeću  Beogradvode, iako je isto preduzeće predalo nadležnost za Savski nasip preduzeću Srbijavode.

Postavlja se pitanje da li su gradske službe Beokom i Sekretarijat za inspekcijske poslove uopšte sposobne da se nose sa ovakvim problemima ili je u pitanju namerna opstrukcija, kao i da li će neko za ovako ozbiljne propuste i dezinformisanje javnosti odgovarati?♦