DJB: Vučić hoće da spreči prikupljanje potpisa za izbore

DJB: Vučić hoće da spreči prikupljanje potpisa za izbore

25/02/2017 Off By
U predlogu koji je danas DJB predao Skupštini Srbije zahteva se da osnovni sudovi i opštine nastave da overavaju potpise kojim birači podržavaju izbornu listu za republičke, pokrajinske, lokalne izbore, potpise kojim birači podržavaju predsedničkog kandidata, kao i potpise osnivača političke stranke

IZBORNI proces će biti pod nedozvoljenom kontrolom vladajuće stranke ukoliko se hitno ne promeni rok u Zakonu o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa po kome će od 1. marta samo notari moći da overavaju potpise i izjave birača za podršku predsedničkog kandidata ili izborne liste.

Javni beležnici su birani u koruptivnom procesu i po partijskom ključu SNS-a tako da će ova stranka imati apsolutnu kontrolu nad izbornom registracijom kandidata ili stranaka. Ovo je neprihvatljivo. Lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović je u cilju zaštite ustavnog prava na slobodne izbore juče podneo Predlog zakona kojim se zahteva hitna promena Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.
U predlogu koji je danas predat Skupštini Srbije zahteva se da osnovni sudovi i opštine nastave da overavaju potpise kojim birači podržavaju izbornu listu za republičke, pokrajinske, lokalne izbore, potpise kojim birači podržavaju predsedničkog kandidata, kao i potpise osnivača političke stranke. Predlogom zakona se zahteva i produžetak roka za još godinu dana za sve overe, odnosno da notari tek za godinu dana dobiju ekskluzivno pravo na overe izjava i potpisa, jer javnobeležnička mreža nije popunjena.
Od Skupštine zahtevamo da hitno usvoji predložene izmene jer će u suprotnom doći do nedozvoljene blokade registracije kandidata i stranaka za izbore. Notara nema dovoljno, a na osnovu dosadašnjeg iskustva znamo da je vlast manipulisala javnim beležnicima da bi onemogućila opoziciji da overi potpise. Mnogi odbori Dosta je bilo suočavali su se sa opstrukcijom prilikom prikupljanja potpisa za osnivanje stranke jer su nam bili uskraćivani javni beležnici. Znamo da notara nema dovoljno i to znači da će u mnogim krajevima Srbije biti onemogućeno prikupljanje potpisa za izbore, a to je direktno kršenje Ustavom zagarantovanog biračkog prava.
Javni beležnici su birani u netransparentnom i koruptivnom postupku. Nikada nisu otklonjene sumnje da su javnobeležnički ispit položili samo oni sa članskom kartom SNS, da je “upisnina” plaćana paprenim partijskim reketom, kao i da su priliku na dobru zaradu dobijali samo poslušni i interesno uvezani kadrovi koji nisu imali potrebne kvalifikacije ni iskustvo za taj posao. Nedopustivo je da izborni proces bude pod kontrolom jedne stranke i da se SNS-u omogući da blokira prikupljanje potpisa za opozicione kandidate. Zato hitno tražimo promenu Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa iz 2014. godine jer će se u suprotnom ceo izborni proces odvijati u neustavnim i nedemokratskim uslovima.(Pressn DJB)