DJB: Vlada najplodniju zemlju namešta tajkunima ispod cene

DJB: Vlada najplodniju zemlju namešta tajkunima ispod cene

10/02/2017 Off By

 

U Uredbi koja je objavljena 26. decembra prošle godine potencira se i favorizuje ulaganje u prerađivačku industriju, a pojedine odredbe govore o tome da će zemlja biti dodeljena firmama koje mogu da “garantuju” povećanje izvoza. Jasno je da se ovim favorizuju najveće firme. Zemljište će, određuje Uredba, biti dodeljeno na osnovu investicionog plana koji predviđa ulaganje “minimalno 500.000 evra u tri godine, minimalno 3.000 evra po hektaru, od čega najmanje 500 evra po hektaru u prerađivačke kapacitete i 30 posto investicije mora se realizovati u prvoj godini”. Mogli su i imena i portrete tajkuna da objave u Uredbi

VLADA Srbije donela je uredbu koja će omogućiti da tri ministra diskreciono odlučuju o dodeli plodne državne zemlje tajkunima i velikim korporacijama koje se bave prerađivačkom industrijom. Ova duboko koruptivna Uredba, usmerena protiv porodičnih firmi i malih poljoprivrednih gazdinstava, širom otvara vrata velikoj korupciji i predstavlja uvod u otimanje zemlje od paora i njeno davanje velikim korporacijama pod povoljnim uslovima. Cena zakupa najplodnije vojvođanske zemlje biće oborena na prosek cele Srbije, a povlašćeni tajkuni i strani “investitori” će je dobiti po povoljnijim uslovima od domaćih paora.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, a pogotovo Uredba koja precizira uslove o zakupu državne zemlje neustavni su i pokret Dosta je bilo priprema zakonske izmene za promenu štetnih odredbi koje su donete da bi omogućile tajne dilove vrha vlasti i velikih proizvođača poput nemačkog Tenisa ili domaćeg Matijevića.

U Uredbi koja je objavljena 26. decembra prošle godine potencira se i favorizuje ulaganje u prerađivačku industriju, a pojedine odredbe govore o tome da će zemlja biti dodeljena firmama koje mogu da “garantuju” povećanje izvoza. Jasno je da se ovim favorizuju najveće firme. Zemljište će, određuje Uredba, biti dodeljeno na osnovu investicionog plana koji predviđa ulaganje “minimalno 500.000 evra u tri godine, minimalno 3.000 evra po hektaru, od čega najmanje 500 evra po hektaru u prerađivačke kapacitete i 30 posto investicije mora se realizovati u prvoj godini”. Mogli su i imena i portrete tajkuna da objave u Uredbi.

Uredbom se nezakonito razvlašćuje lokalna samouprava jer član 20 Uredbe kaže da odlučivanje o dodeli zemlje u zakup preuzima Komisija koju formira ministar i Ministarstvo poljoprivrede. Nije jasno koliko ljudi će biti angažovano u Komisiji ni po kojim kriterijumima. Pokret zahteva od Ministarstva da objavi informaciju gde će biti sedište Komisije, koliko ljudi je i po kom osnovu će biti angažovano.

Uredba je nezakonita jer nije usklađena sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, pošto omogućava zakup objedinjenog zemljišta iz različitih, susednih lokalnih samouprava, a sve odredbe Zakona odnose se na jednu lokalnu samoupravu. Njome se štimuju povoljni uslovi za onoga ko zakupi zemljište jer mu se garantuje cena zakupa u narednih pet godina i određuje da cena ne može biti veća od prosečne cene u celoj Srbiji koja je postignuta u poslednje tri godine. U Članu 16. stav 1. kaže se da se zakupnina utvrđuje tako da ne može da bude manja od zakupnine iz člana 64a stav 20. Zakona, koji zakupninu ograničava da “ne može biti veća od prosečne cene na teritoriji Srbije u poslednje tri godine”. Ovo će oboriti cenu zakupa parcela u Vojvodini gde je cena zakupa veća od proseka. Skandalozno je i da se povlašćenom zakupcu daje pravo da ulazi u posed sukcesivno u roku od pet godina. Nije jasno zbog čega se ovo omogućava, osim ako Uredba nije pisana na osnovu nečijeg investicionog plana.

Poslanička grupa Dosta je bilo podneće u Skupštini predlog za izmenu zakona i tražiti brisanje svih uredbi koje su pisane na osnovu tajnih, unapred sklopljenih dilova sa krupnim kapitalom. Vlada Zakonom i Uredbom nanosi štetu državnoj imovini, radi u korist krupnog privatnog, inostranog kapitala i uništava poljoprivredna gazdinstva koja treba da budu osnov poljoprivrede.(Press DJB)