Nastavak obnove Hilandara u 2017. godini

Nastavak obnove Hilandara u 2017. godini

02/02/2017 Off By

Najvažniji Investicioni programi u 2017. godini obuhvataju završetak obnove Belog konaka i početak radova na obnovi Jugozapadne strane (koja podrazumeva rekonstrukciju uništenih konaka Dohije i Igumenarije sa paraklisima, gde je veliki požar započeo, kao i rekonstrukciju trpezarije kralja Milutina) i konzervatorsko-restauratorske radove na tronovima u Sabornoj crkviNA SEDNICI Komisije za Hilandar održanoj u Ministarstvu kulture i informisanja usvojeni su izveštaji o izvršenim radovima u 2016. i dosadašnjem napretku Obnove Hilandara, kao i plan radova za 2017. godinu. Ministarstvo kulture i informisanja ove godine izdvojilo je 70 miliona dinara za obnovu manastira od neprocenjive vrednosti za srpsko kulturno nasleđe, što je za deset miliona više u odnosu na 2016. godinu.

Najvažniji Investicioni programi u 2017. godini obuhvataju završetak obnove Belog konaka i početak radova na obnovi Jugozapadne strane (koja podrazumeva rekonstrukciju uništenih konaka Dohije i Igumenarije sa paraklisima, gde je veliki požar započeo, kao i rekonstrukciju trpezarije kralja Milutina) i konzervatorsko-restauratorske radove na tronovima u Sabornoj crkvi.

Beli konak pretrpeo je najveće razaranje od svih objekata stradalih u velikom požaru 2004. godine i njegova arhitektonsko-konstruktivna forma je u potpunosti devastirana. Projektom obnove predviđeno je da se svi postojeći elementi maksimalno sačuvaju i prezentuju tako da se može napraviti razlika između originalnih i novoizgrađenih delova objekta. Završetkom obnove Belog konaka krajem ove godine biće gotovi radovi na izgorelim objektima severne i istočne strane manastira i biće kompletno rekonstruisana celina od Velikog konaka, preko Konaka iz 1814, Ulazne zone, zaključno sa Belim konakom..Na taj način biće obnovljeno, opremljeno i predato u upotrebu gotovo 75 odsto korisne površine uništene u velikom požaru.

Članovi Komisije su konstatovali da su u 2016. godini u obnovi Belog konaka u najvećoj meri završeni grubi građevinski radova, izrada instalacija i realizacija glavnih enterijerskih radova, kao i da je u obnovi Ulazne zone izvršeno preko 95 procenata radova predviđenih projektom obnove.

Pored ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića kao predsedavajućeg, sednici je prisustvovalo još 13 članova Komisije. Obnovom Hilandara rukovode Sveti manastir Hilandar i Zadužbina Svetog manastira Hilandara u neposrednoj saradnji i sadejstvu sa Narodnom bibliotekom Srbije, Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture Beograd i Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Petrovaradina i uz finansijsku podršku budžetskih sredstava predviđenih za Obnovu Hilandara.(Press MKI)