Brajović: Srbija zemlja visokih standarda u poštovanju prava nacionalnih manjina

Brajović: Srbija zemlja visokih standarda u poštovanju prava nacionalnih manjina

18/01/2017 Off By

Za učešće na seminaru pijavilo se preko 50 učesnika, predstavnika državnih organa, regulatornih i samoregulatornih tela, medijskih i novinarskih udruženja, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i međunarodnih organizacija


 

„SRBIJA je država koja neguje visoke standarde kada je u pitanju položaj nacionalnih manjina, koja se tim standardima ne hvali već ih istinski neguje kao temeljne vrednosti multikulturalnog i tolerantnog društva“, rekao je državni sekretar za informisanje i medije Nino Brajović u uvodnoj reči na jednodnevnom seminaru “Pravo na informisanje osoba koje pripadaju manjinama”, koji se u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja u saradnji sa Evropskom komisijom održava danas u Beogradu.

Brajović je istakao da pravo na informisanje na jezicima nacionalnih manjina, pravo na obrazovanje na svim nivoima na maternjem jeziku kao i pravo na javnu upotrebu maternjeg jezika nisu bili dovedeni u pitanje ni u najtežim vremenima kroz koje su, posebno u bliskoj prošlosti, prolazili srpski narod i država.

„Prethodne godine, a taj trend će biti nastavljen i u 2017, za medije koji informišu na jezicima nacionalnih manjina iz republičkog budžeta i budžeta AP Vojvodine izdvojeno je više sredstava nego za sve ostale medije, ne računajući budžetska izdvajanja za javne servise. Manjinskim medijima pripalo je oko 305.000.000 dinara a svim ostalim medijima 215.000.000 dinara“, naglasio je Brajović.

On je kao posebno vrednu pomenuo činjenicu da Radio-televizija Vojvodine proizvodi i emituje programe na 13 jezika, po čemu je ovaj javni servis sigurno među jedinstvenim u svetu, a da je u 2016. godini 50 od 166 opština i gradova, ne računajući teritoriju AP Kosova i Metohije, izdvojilo novčana sredstva za konkurse za projektno sufinansiranje medijskog sadržaja na manjinskim jezicima.

„Ministarstvo kulture i informisanja predložiće izmene Zakona o javnom informisanju i medijima kako bi lokalne samouprave bile obavezne da raspisuju konkurse i izdvajaju više novca za projektno sufinansiranje svih pa i manjinskih i višejezičnih lokalnih medija, jer se u praksi dešava da određeni broj lokalnih samouprava izdvaja malo ili nimalo novca za informisanje“, najavio je državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja.

Seminar “Pravo na informisanje osoba koje pripadaju manjinama” organizovan je u cilju ispunjenja aktivnosti iz Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 23, kao i Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Pored Nina Brajovića, učesnicima će se obratiti eksperti angažovani od strane Evropske komisije – predstavnici Saveta Evrope, OEBS-a i renomiranih evropskih univerziteta. Oni će predstaviti međunarodni regulatorni okvir, kao i primere najbolje prakse iz oblasti prava na informisanje osoba koje pripadaju manjinama.

Za učešće na seminaru pijavilo se preko 50 učesnika, predstavnika državnih organa, regulatornih i samoregulatornih tela, medijskih i novinarskih udruženja, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i međunarodnih organizacija.