SAOPŠTENJE SAMOORGANIZOVANOG STUDENTSKOG POKRETA: USLOVNI PREKID BLOKADE

02/12/2014 Off By

 

PROTESTI ⇒Ukoliko uprava Fakulteta do sutra (3. 12.) u 18 časova dostavi uverenje o nenaplaćivanju prenosa bodova, nastava na Filozofskom fakultetu počeće u četvrtak, 4. decembra. U suprotnom, Fakultet će ponovo biti blokiran ako se u roku od 6 (šest) dana ne povuku sve disciplinske prijaveиндексsprotest

NA današnjem Zboru studenata i studentkinja Filozofskog fakulteta iznet je predlog, koji je usaglašen na pregovorima dekana Filozofskog fakulteta i predstavnika Ministarstva. Predstavnici Ministarstva, koji su se pojavili i na Zboru, pokazali su papir potpisan od strane dekana, kojim se garantuje ispunjenje zahteva koji omogućava svim budžetskim studentima da besplatno prijave do 72 ESPB boda. Nakon diskusije, predlog je prihvaćen, uz uslov da u roku od dvadeset četiri sata uprava Fakulteta studentima dostavi potpisano i pečatirano uverenje o usvajanju ovog predloga, kao i o određivanju tačnog datuma početka pregovora sa Savetom Fakulteta. Na ovim pregovorima bi se razmatrali još uvek neispunjeni studentski zahtevi: smanjenje školarine samofinansirajućim studentima za 25% i određivanje 48 ostvarenih ESPB bodova kao uslova za budžetski status.
Prema tome, ukoliko uprava Fakulteta do sutra (3. 12.) u 18 časova dostavi uverenje o nenaplaćivanju prenosa bodova, nastava na Filozofskom fakultetu počeće u četvrtak, 4. decembra. U suprotnom, Fakultet će ponovo biti blokiran ako se u roku od 6 (šest) dana ne povuku sve disciplinske prijave.

Zboru su prisustvovali i članovi Saveta Fakulteta.<


 Povezano>

SAOPŠTENJE SAMOORGANIZOVANOG STUDENTSKOG POKRETA: TUŽBA PROTIV DOCENTA Č. ANTIĆA

pregled

STUDENTI ⇒ Čedomir Antić je odlučio da zaključa vrata učionice kako bi sprečio druge studente u protestu da uđu. Jedna studentkinja se nije slagala sa tim da bude zaključana i da joj bude onemogućena sloboda kretanja, pa je krenula ka vratima kako bi izašla. Kada se našla pored vrata, docent Čedomir Antić koji se već nalazio tu, gurnuo je studentkinju koja je odletela metar unazad i pala